Daypro


Pfizer | Daypro (Medication)


Desc:

Ang Daypro/Oxaprozin ay nasa grupo ng mga gamot na kung tawagin ay nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga hormon na nagdudulot ng implamasyon at sakit ng katawan. Ang Daypro ay ginagamit na panggamot sa sakit o implamasyon na sanhi ng rayuma. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring taasan ang posibilidad mong magkaroon ng nakamamatay na sakit sa puso o daluy ng dugo, kasama ang atake sa puso o atakeng serebral. Huwag gamitin ang gamot bago o pagkatapos mong magkaroon ng operasyong heart bypass (tinatawag ring coronary artery bypass graft, o CABG). Ang gamot na ito ay maaari ring taasan ang panganib ng mga seryosong epekto sa tiyan o bituka, kasama ang pagdurugo o pagbutas (paggawa ng butas). Ang mga kondisyong ito ay nakamamatay at ang mga epektong gastrointestinal ay maaaring mangyari ng walang babala kahit kailan habang ikaw ay gumagamit ng Oxaprozin. Ang mga mas matatandang adulto ay mas mataas ang panganib sa mga seryosong epektong gastrointestinal na ito. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring taasan ang posibilidad mong magkaroon ng nakamamatay na sakit sa puso o daluy ng dugo, kasama ang atake sa puso o stroke. Huwag gamitin ang gamot bago o pagkatapos mong magkaroon ng operasyong heart bypass (tinatawag ring coronary artery bypass graft, o CABG). Ang gamot na ito ay maaari ring taasan ang panganib ng mga seryosong epekto sa tiyan o bituka, kasama ang pagdurugo o pagbutas (paggawa ng butas). Ang mga kondisyong ito ay nakamamatay at ang mga epektong gastrointestinal ay maaaring mangyari ng walang babala kahit kailan habang ikaw ay gumagamit ng Oxaprozin. Ang mga mas matatandang adulto ay mas mataas ang panganib sa mga seryosong epektong gastrointestinal na ito. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...