Albaform HC


A.J. Bart | Albaform HC (Medication)


Desc:

Ang Albaform HC ay isang kombinasyon na gamot na ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa balat (eczema, impeksyon sa balat dulot ng fungus tulad ng buni /alupunga / jock itch). Naglalaman ang produktong ito ng 2 gamot. Ang Hydrocortisone ay isang banayad na corticosteroid na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, pamumula, at pangangati na mararamdaman sa apektadong balat. Ang Clioquinol ay isang antibiotic na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng fungus /bacteria. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nagaganap: pangangati /pagkasunog ng balat, matinding paglaki ng buhok, pagnipis /pagkawalan ng balat, tagihawat, stretch marks, mga paga ng buhok (follikulitis). Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa isang bagong impeksyon. Makipag-ugnay sa iyong doktor kung napansin mo ang anumang mga bagong sintomas sa balat. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Huwag ilapat ang gamot sa mga mata, ilong, bibig, o sa loob ng puki. Kung nakakuha ka ng gamot sa mga lugar na iyon, uminom ng maraming tubig. Bago gamitin ang gamot na ito, komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang: tuberculosis sa balat, impeksyon sa balat /mata sa viral (Herpes, bulutong-tubig). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay talakayin ang mga panganib at benepisyo ng paggamit ng gamot na ito sa iyong doktor. ...