Albalon


Allergan | Albalon (Medication)


Desc:

Ang Albalon /naphazoline ay ginagamit bilang isang topical ocular vasoconstrictor. Ang Albalon /naphazoline ay isang decongestant na ginagamit upang maibsan ang pamumula, pamamaga, at pangangati /pagluluha ng mata dahil sa sipon, alerdyi o pangangati ng mata (usok, paglangoy, o pagsusuot ng contact lens). Ito ay kilala bilang isang simpathomimetic (alpha receptor agonist) na gumagana sa mata upang mabawasan ang kasikipan. Ang ilang mga tatak ng naphazoline na patak ng mata ay naglalaman din ng iba pang mga sangkap tulad ng mga pampadulas (glycerin, hypromellose, o polyethylene glycol 300) na makakatulong protektahan ang mga mata mula sa sobrang pangangati. Ang zinc sulfate, isang astringent, ay tumutulong na mabawasan ang pamumula at pangangati. ...

Side Effect:

Ang pagkagat, pamumula, malapad na balintataw, o malabo na paningin ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung inatasan ka ng iyong doktor na gamitin ang gamot na ito, tandaan na sinusuri niya ang benepisyo na sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Maraming mga tao ang gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto na nagaganap: pagkahilo, pagduduwal, pagpapawis, pagkaantok, panghihina, nerbyos, lumalalang pamumula /pangangati /pamamaga sa o paligid ng mga mata. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: sakit ng mata, iba pang mga problema sa paningin, sakit ng ulo, pagbawas ng temperatura ng katawan, hindi regular na tibok ng puso. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Albalon, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may alerdyi sa naphazoline o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: mga problema sa puso (Altapresyon), glaucoma, diyabetis, impeksyon /pinsala sa mata, sobrang aktibo na teroydeo (hyperthyroidism). Matapos mong ilapat ang gamot na ito, ang iyong paningin ay maaaring maging pansamantalang malabo. Ang gamot na ito ay maaari ka ring mahilo o maantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto nito, lalo na ang matinding pagkaantok at matinding pagbawas ng temperatura ng katawan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...