Depo - Medrol


Pfizer | Depo - Medrol (Medication)


Desc:

Ang Depo-Medrol ay ginagamit upang gamutin ang sakit ng maraming sistema ng organo tulad ng balat, baga, mata, daanan sa sikmura-bituka , sistemang nerbos, kasu-kasuan at dugo. Ang Depo-Medrol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpababa ng implamasyon at pagbabago ng natural na abilidad ng katawan sa pagresponde kapag ang nakasanayang responde ay hindi gumagana ng maaayos. Ito rin ay ginagamit sa ilang kondisyon kung saan ang mga adrenal na glandula ay hindi gumagana ng maayos. ...

Side Effect:

Ang kondyestib na pagpapalya ng puso sa madaling kapitan na pasyente, pagpapanatili ng tubig, hypoalemik akalosis, pagkawala ng potasa, pagpapanatili ng sosa. Ang an-an, alerdyik dermataitis, atropiya sa balat at ilalim ng balat, tuyong balat, ekimoses at petechiae, edema, eretima, hyperpigmentation, hypopigmentation, hindi paggaling ng mga sugat, labis na pagpapawis, pamamantal, nana, gitgit, pigil na reaksyon sa mga eksam ng balat, manipis at mahinang balat, pagninipis ng anit, urtikarya. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Depo-Medrol, sabihin sa doktor kung ikaw ay mayroong alerdye sa methyprednisolone acetate o iba pang alerdye; kung ikaw ay mayroong matinding inpeksyong dulot ng halamang-singaw. Sabihin sa tagapagbigay ng serbisyong-medikal kung ikaw ay may alerdye sa kahit anong gamot o iba pang substansiya tulad ng pagkain, preserbatibo, o pangkulay ng pagkain.

Sabihin sa doktor kung ikaw ay mayroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:tuberkulosis, sirosis (sakit sa atay); buni sa mata; hypoprothrombinaemia (sakit sa dugo); hindi tukoy na ulseratib na kolaitis (sakit sa pagdumi); daybertikyulaytis (pamamaga ng dingding ng bituka; diyabetes; problemang emosyonal; kahit anong inpeksyong may nana. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...