Desitin


Johnson & Johnson | Desitin (Medication)


Desc:

Ang Desitin ay ginagamit upang gamutin at iwasan ang pamamantal at ibang menor na iritasyon sa balat (halimbawa :paso, sugat, gasgas). Ito ay gumagawa ng pangharang upang maginhawahan ang pamamantal dahil sa nakalagay na dayaper at gumagawa ng mainam at nakagagamot na kapaligiran. Wala ng mas mabilis pa kaysa Desitin sa pagbibigay ng ginhawa sa pamamantal na dulot ng dayaper. Ang papamantal dulot ng dayaper ay isa sa mga karaniwan at nagagamot na parte sa buhay ng sanggol. ...

Side Effect:

Ipasuri sa tagapagbigay ng serbisyong-medikal kung alin sa mga sumusunod na epekto ang maganap:hindi tiyak ang insidente, paglala ng pamamantal buhat ng dayaper. Humingi agad ng tulong-medikal kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi tulad ng:pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan),matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay dapat iwasan kung ikaw ay alerdyik sa sink, dimetikon, lanolin, langis ng cod na atay, petrolyum dyeli, paraben, mineral na langis, o waks. Ang Desitin/Zinc oxide topical ay hindi nagpapagaling ng inpeksyon dulot ng bakterya at halamang-singaw. Kontakin ang doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong senyales ng inpeksyon tulad ng pamumula o pag-iinit o nagnanaknak na sugat sa balat. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...