Albumin


CSL | Albumin (Medication)


Desc:

Ang albumin ay kabilang sa grupo ng gamot na kilala bilang mga plasma substitutes. Ang albumin ay ginawa mula sa atay at isang natural na nagaganap na protina na matatagpuan sa plasma (ang likido na nagdadala ng mga selula sa dugo). Nakakatulong ito upang maihatid ang isang bilang ng mga sangkap ng katawan (bilirubin) sa pamamagitan ng dugo sa pamamagitan ng pagsama nito sa kanila. Magagamit lamang ang Albumin bilang isang solusyon na maaaring ma-iniksyon at palaging ginagamit sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng isang doktor, karaniwan sa isang ospital. Ibinibigay ito sa ugat ng isang pamamaraan na kilala bilang intravenous infusion. ...

Side Effect:

Komunsulta kaagad sa iyong doktor kung nangyari ang mga sumusunod na sintomas: mga problema sa paghinga, panginginig, lagnat, pantal, malakas na tibok ng puso, igsi ng paghinga, biglaang hindi inaasahang pagbabago sa presyon ng dugo. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay ginawa mula sa plasma ng tao. Ang mga produktong gawa sa plasma ng tao ay maaaring maglaman ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng sakit, tulad ng mga virus at bakterya. Ang mga nagbibigay ng plasma ay sinusuri at ang ilang mga virus at bakterya ay hindi aktibo at /o tinatanggal upang mabawasan ang panganib na maihatid ang sakit. Gayunpaman, mayroon pa ring isang maliit na pagkakataon na ang gamot na ito ay maaaring mahawaan ang mga tatanggap. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin ng sinuman na may alinman sa mga sumusunod na kondisyon maliban kung ang inaasahang mga benepisyo ay higit sa mga panganib: isang kasaysayan ng congestive heart failure, isang kasaysayan ng pinababang pag-andar ng bato, nagpapatatag ng talamak na anemia. Ang gamot na ito ay ginawa mula sa plasma ng tao. Ang mga produktong gawa sa plasma ng tao ay maaaring maglaman ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng sakit, tulad ng mga virus at bakterya. Ang mga nagbibigay ng plasma ay sinusuri at ang ilang mga virus at bakterya ay hindi naaktibo at /o tinanggal upang mabawasan ang panganib na maihatid ang sakit. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...