Dexedrine


GlaxoSmithKline | Dexedrine (Medication)


Desc:

Ang Dexedrine, isang pampalakas ng loob na gamot sa tableta o kapsula, ay pinipreskriba upang makatulong sa paggamot ng mga sumusunod na kondisyon:Narkolepsi (pabalik-balik na atake sa pagtulog) at para sa Attention Deficit Hyperactiviy Disorder. Dahil ito ay pampalakas ng loob, ang gamot na ito mayroong mataas na potensyal upang abusuhin. Ang epektong pampalakas ng loob ay maaaring magdulot ng depresyon at pagkapagod. Kahit na ang mga ito ay maaaring mapaginhawa sa pamamagitan ng isa pang dosis, ito ay magigingbisyo. ...

Side Effect:

Ang panunuyo ng bibig, hindi kaaya-ayang panlasa, pagtatae, hindi makadumi, at iba pang abalang pang-sikmura at bituka. Ang kawalan ng gana at pagbabawas ng timbang ay maaaring mangyari bilang hindi kaaya-ayang epekto. Ang palpitasyon, abnormal na mabilis na tibok ng puso, pagtaas ng presyon ay maaaring mangyari. Mayroong nga naiulat na cardiomyopathy na kaugnay ng matagal na paggamit ng amphetamine. Ang ibang epekto ay may kasamang pagkainutil, pagbabago sa libog.

Ang mga hindi pangkaraniwan ay:panlalabo ng paningin, hindi makadumi, pagtatae, kawalan ng ganang kumain, sakit ng ulo, madalas na pagpapawis, pamimilipit ng tiyan, o sakit, pagduduwal o pagsusuka, pagbabago sa pansekswal na interes o pagbaba ng pansekswal na abilidad. Ang mga pangkaraniwang epekto ay:pagbabago sa kalooban, hindi pagkakatulog, pagkaantok, hindi mapakali. Kontakin ang doktor kung ikaw ay makaranas ng alin man sa mga sumusunod na epekto:iregular na tibok ng puso, sakit ng dibdib, altapresyon, pamamantal, hindi makontrol na galaw ng mga braso at binti, pagbabago sa pag-iisip, hindi pangkaraniwang panghihina, sobrang taas na lagnat. ...

Precaution:

Ang ampethamine ay maaaring magdulot ng pinsala sa abilidad ng pasyente na gumawa ng mga delikadong gawain tulad ng paggamit ng makina o sasakyan, ang mga pasyente ay dapat na mag-ingat. Ang pinakakaunting pwedeng dami ang dapat na ibigay ng isang beses upang mabawasan ang posibilidad na masobrahan sa dosis. Sabihin sa tagapagbigay ng serbisyong-medikal kung ikaw ay alerdyik sa kahit anong gamot. Siguraduhin na sasabihin mo ang tungkol sa iyong alerdye at kung paano ka naapektuhan nito. Kasama ang pagsasabi tungkol sa pamamantal; pangangati; kapos sa hininga; pagbahing. Huwag gamitin ang hindi niresetang gamot na para sa altapresyon. Kasama dito ang gamot sa ubo o sipon, gamot na pang-diyeta, pampalakas ng loob, ibuprofen o katulad na produkto, at iba pang erbal o suplemento.

Kausapin ang tagapagbigay ng serbisyong-medikal. Limitahan ang kapeina (halimbawa, tsaa, kape, kola) at pagkain ng tsokolate. Ang paggamit ng gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkakaba. Iwasan ang pagmamaneho, paggawa ng ibang gawain hanggang sa alam mo na kung paano ka maapektuhan ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring magbalangkas ng mga gawi sa matagal na paggamit. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...