Dexfenfluramine - oral


Wyeth | Dexfenfluramine - oral (Medication)


Desc:

Ang Dexflenfluramine hydrochloride na kapsula, isang gamot na panglaban sa sobrang timbang, ay isang serotonin reuptake inhibitor at tagapagpalayang ahente. Ang Dexflenfluramine ay iniinom gamit ang bibig, sa puti, malabo, malambot na tulad ng gulaman na kapsula. Ang aktibong sangkap ay Dexflenfluramine hydrochloride. Ang bawat kapsula ay may lamang 15 mg na Dexflenfluramine hydrochloride. Ang nga hindi aktibong sangkap ay:laktos, mika, titan na dioksido, magnesya stearate koloydal na silikon diosikdo, at nakakaing tinta. ...

Side Effect:

Ang pagkaantok, pagtatae, gas, pagduduwal, sakit ng ulo, tuyong bibig, baradong ilong, pamamawis, pag-iiba ng panlasa, hindi makadumi, pangangasim ng sikmura, pagkabalisa, hindi pagkakatulog o depresyon ay maaaring mangyari. Kung ang mga epektong ito ay tumagal at lumala, sabihin agad sa doktor. Sabihan ang doktor kung ikaw ay nakararanas ng:hirap sa paghinga, sakit ng dibdib, pagkahilo, pagkahimatay, pagbabago sa paningin, pamamaga ng paa o bukong-bukong, mabilis na pulso, hindi pangkaraniwang panghihina, sakit ng kalamnan, pamamantal. ...

Precaution:

Bago uminom ng gamot, sabihin sa doktor kung ikaw ay may:sakit sa puso, altapresyon, sakit sa baga (pulmonyang altapresyon), problema sa paghinga, problema sa teroydeo, glawkoma, sakit sa atay, kahit anong alerdye. Limitahan ang pag-inom ng alak. Mag-ingat habang nagmamaneho o gumagawa ng gawaing nangangailangan ng agap dahil ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagkaantok. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis o mabubuntis, sabihin agad sa doktor. ...