Albuminar


CSL | Albuminar (Medication)


Desc:

Ang albuminar /albumin ay isang sterile solution ng albumin na nakuha mula sa maraming klase ng adult human venous plasma ng mababang temperatura na kinokontrol na fractionation batay sa Cohn process. Ito ay ginagamit sa agarang paggamot ng pagkabigla dahil sa pagkasunog, trauma, operasyon at impeksyon, sa paggamot ng matinding pinsala, at sa iba pang katulad ng mga kondisyon kung saan ang pagpapanumbalik ng dami ng dugo ay madalian. Ang pangunahing trabahi ay ang pagpapanatili ng colloid osmotic pressure. Kung nagkaroon ng labis na pagkawala ng mga pulang selula ng dugo, ginagamit ang pagsasalin ng dugo na may packed RBC. Ang gamot na ito ay ibinibigay bilang iniksyon sa ugat. Ang dosis at dalas ng paggamit ng gamot na ito ay matutukoy ng kondisyon at tugon sa therapy. Sundin ng mabuti ang mga bilin ng iyong doktor at tiyaking magtanong ng anumang tungkol sa therapy na ito. ...

Side Effect:

Ang mga reaksyon ng alerdyi o pyrogenic ay pangunahing nailalarawan sa pamamagitan ng lagnat at panginginig; pantal, pagduduwal, pagsusuka, tachycardia at mababang presyon ng dugo ay naiulat din. ...

Precaution:

Ang pangangasiwa ng dami ng albumin ay dapat dagdagan ng mga pulang selula ng dugo o mapalitan ng whole blood upang labanan ang nakitang anemia na susundan sa paggamit nito. Ang mabilis na pagtugon sa presyon ng dugo na maaaring sundan ng mabilis na pagbigay ng concentrated albumin ay kailangan ng maingat na pagsusuri sa nasugatan na pasyente upang makita ang mga bahagi na dumudugo na nabigo sa pagdugo sa mas mababang presyon ng dugo. Ang albuminar ay dapat na maibigay ng may pag-iingat sa mga pasyente na may mababang cardiac reserve o walang kakulangan sa albumin dahil ang isang mabilis na pagtaas ng dami ng plasma ay maaaring maging sanhi ng circulatory embarrassment (altapresyon, mababang presyon ng dugo, o pamamanas sa baga). Sa mga kaso ng altapresyon, ninanais ang isang mabagal na ritmo ng pangangasiwa. Kung may mga reaksyon ng anaphylactic o malubhang anaphylactoid, itigil kaagad ang pagbubuhos. Ang mga ritmo ng pagsasalin at estado ng klinikal na pasyente ay dapat na subaybayan ng mabuti sa panahon ng pagsasalin. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...