DHT


Roxane Laboratories, Inc. | DHT (Medication)


Desc:

Ang DHT ay pinaikling Dihydrotachysterol na isang uri ng bitaminang D, isang tabang-solyubol na bitamina na iniipon ng katawan, kinakailangan para sa normal na pagbuo ng buto. Ang Dihydrotachysterol ay ginagamit upang gamutin ang hypocalcemia (kakulangan sa kaltsyum sa dugo at hypoparathyroidism (kakulangan ng hormong parateroydeo sa katawan). Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, eksaktong gaya ng pinreskriba ng iyong doktor ayon sa iyong kondisyon. ...

Side Effect:

Sa pangkabuuan, ang DHT ay pinaparaya ng mabuti. Ngunit, ang epektong tulad ng sakit sa balat, ay nagpapabago sa iyong gawi ng pagdumi:tuyong bibig:o sakit ng kalamnan ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga ito ang lumala o tumagal, sabihin agad sa doktor. Ang mga mas seryosong epekto, na nangangailangan ng agarang medikal na tulong ay may kasamang:pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila:sakit ng buto, matigas na bukol sa ilalim ng balat:mga matang higit na sensitibo sa liwanag:pamumula ng mata o pagmumuta:pagbawas ng timbang:parang bakal na panlasa:pag-ihi ng mas madalas kaysa karaniwan, lalo na sa gabi:pagduduwal, pagsusuka:matinding pagsakit ng tiyan:o iregular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin muna sa doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, o sa ibang gamot, o kung ikaw ay mayroon pang ibang alerdyi. Sabihin sa doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot o kung ikaw ay nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondiyon:sakit sa puso:problema sa sirkulayson ng dugo; sakit sa bato:o sarkoydosis. Habang buntis o nagpapasuso, tanungin ang abiso ng doktor bago gamitin ang DHT. ...