Didrex


Pfizer | Didrex (Medication)


Desc:

Ang didrex/ benzephetamine hydrochloride ay isang pinipreskribang gamot na pampabawas ng timbang para sa maikling panahon lamang. Ito ay dapat na pandagdag sa tamang diyeta. ...

Side Effect:

Ang didrex ay iniugnay sa mga detrimental na epekto:sakit ng ulo, panagano indayog, sakit sa dibdib, pangangatog, altapresyon, at irregular na tibok ng puso. Mayroon ring naiulat na inpraksyong myokardyal, kardyomyopatiya, at iba pang epektong detrimental. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng didrex kung ikaw ay hindi hiyang sa benzphetamine, o kung ikaw ay may sakit sa ugat sa puso (paninigas ng ugat); sakit sa puso, karamdaman sa ritmo ng puso, matindi o hindi kontroladong altapresyon; sobrang aktibong teroydeo; glawkoma; kung ikaw ay may kasaysayan sa pang-aabuso ng droga oalak; o kung ikaw ay mayroong ibang tabletang pangdiyeta sa loob ng nakaraang taon. Kung ikaw ay mayroon ng kahit anumang ibang sintomsa, baka kailanganin mo ang pagbabago ng dosis ng didrex o espesyal na paggagamot:altapresyon; dyabetis; o karamdaman sa teroydeo. Panghuli, ang didrex ay kasalukuyang pinag-aaralan para sa posibilidad ng pagdudulot ng nakamamatay na sakit sa baga. Ang didrex ay tinukoy na gumagana lamang sa loob ng tatlong linggo o mas kaunting buwan na kung saan ang iyong katawan ay bumubuo ng resistensya sa didrex habang ang mga kwalipikasyong pampigil sa gana ay hindi masyadong mapapansin. Kahit na ikaw ay mabilis na mabawasan ng timbang sa simula, karamihan sa mga indibidwal ang nag-ulat ng pagbabalik ng nawalang timbang sa oras na tinigil mo ang paggamit ng direx, iiwan ka ng sobrang dismayado. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...