Alcaftadine Ophthalmic


Vistakon Pharmaceuticals | Alcaftadine Ophthalmic (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Alcaftadine ophthalmic na pinapatak upang maiwasan ang pangangati ng mga mata na sanhi ng isang kondisyon na kilala bilang allergic conjunctivitis o pink eye. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga epekto ng ilang mga nagpapaalab na sangkap, na tinatawag na histamine, na ginawa ng mga selula sa iyong mga mata at kung minsan ay sanhi ng mga sintomas na alerdyi. Ang Ophthalmic alcaftadine ay dumating bilang isang solusyon (likido) upang itanim sa (mga) apektadong mata isang beses sa isang araw. Kung gimagamit ka ng mga contact lens, alisin ang mga ito bago ilagay ang mga patak sa iyong mga mata at maghintay ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos gamitin ang gamot na ito bago ilagay muli ang iyong mga contact lens. ...

Side Effect:

Ang pagbagsak ng mata ng Alcaftadine ay maaaring maging sanhi ng mga epekto. Ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay nanatili o lumala: pangangati ng mata, pagkasunog, o pakiramdam na nay tumutusok sa mata; pamumula ng mata; sipon; sakit ng ulo. Ang mga hindi gaanong karaniwang epekto na nangangailangan kaagad ng tulong medikal ay kinabibilangan ng: panginginig, ubo, pagtatae, lagnat, pangkalahatang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o sakit, sakit ng ulo, magkasamang sakit, pagkawala ng gana sa pagkain, pananakit ng kalamnan at pananakit, pagduwal, baradong ilong, pagkaginaw, namamagang lalamunan, lumalabas na uhog o baradong ilong, pawis, problema sa pagtulog, hindi pangkaraniwang pagkapagod o panghihina at pagsusuka. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, o sa iba pang gamot, pagkain, tinain o hayop. Sabihin din sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga nireseta at hindi nireseta na gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal ang iyong iniinom. ...