Digoxin


GlaxoSmithKline | Digoxin (Medication)


Desc:

Ang Digoxin ay nagmula sa mga dahon ng halamang digitalis. Ang Digoxin ay nakatutulong upang gawing mas malakas ang tibok ng puso at may mas maayos ng ritmo. Ang Digoxin ay ginagamit upang gamutin ang pagpapalya ng puso. Ang Digoxin ay nagpapataas sa pwersa ng kontraksyon ng mga kalamnan sa puso sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga Gawain ng mga ensaym (ATPase) na kumukontrol sa mga paggalaw ng kaltsyum, soda at potasa sa kalamnan ng puso. Ang Digoxin ay ginagamit upang gamutin ang pagpapalya ng puso at abrnomal na ritmo ng puso (aritmiya). Tumutulong ito upang mas maging mabuti ang paggawa ng puso at tumutulong itong kontrolin ang bilis ng iyong puso. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay may kasamang pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pagkahilo, pamamantal ng balat, at pagbabago sa pag-iisip. Maraming epekto ng Digoxin ay nakadepende sa dosis at nangyayari kung ang lebel ng dugo ay mas mataas sa makitid na terapyutikong saklaw. Kaya naman, ang mga epekto ng Digoxin ay pwedeng iwasan sa pagpapanatili ng mga lebel ng dugo sa terapyutikong saklaw. Ang mga seryosong epektong kaugnay sa Digoxin ay may kasamang bara sa puso, mabilis na tibok ng puso, at mabagal na tibok ng puso. Ang Digoxin rin ay inugnay sa mga gambala sa paningin (Malabo o paninilaw na paningin), sakit ng tiyan, at paglaki ng suso. Ang mga pasyenteng may mababang lebel ng potasa ay pwedeng makabuo ng pagkalason sa Digoxin kahit na ang mga lebel ng Digoxin ay hindi tumaas. Gayun din, ang mataas na kaltsyum at mababang magnesya ay pwedeng magpataas ng pagkalason sa Digoxin at magprodyus ng seryosong gambala sa ritmo ng puso. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang medikasyong ito kung ikaw ay hindi hiyang sa Digoxin, o kung ikaw ay mayroong pibrilasyon bentrikular (isang karamdaman sa ritmo ng puso sa ugat, o babang kamara ng puso na nagpapahintulot sa pagdaloy ng dugo sa puso). Bago gamitin ang Digoxin, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may ilang kondisyon sa puso, lalo na ng AV block (maliban nalang kung ikaw ay may peysmeyker) o kamakailan lamang na atake sa puso. Sabihin rin sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa bato, karamdaman sa teroydeo, imbalanse sa elektrolayt (tulad ng mababang lebel ng kaltsyum, potasa, o magnesya sa iyong dugo), o kung ikaw ay may malnutrisyon o nagkasakit ng may kasamang pagsusula o pagtatae, kamakailan lamang. Iwasan ang pagiging sobrang mainit o kulang sa tubig habang nag-iihersisyo, o ng hindi pag-inom ng sapat na tubig. Ang sobrang dosis ng Digoxin ay mas madaling mangyari kung ikaw ay kulang sa tubig. ...