Dologesic


Eli Lilly | Dologesic (Medication)


Desc:

Ang Dologesic ay isang analhesiko, antihistamin, at antipiretikong kombinasyon. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagharang ng mga substansya sa katawan na nagsasanhi ng lagnat, sakit, at implamasyon. Ito rin ay humaharang sa histamin, na nagsasanhi ng pagbahing at Makati, matubig na mga mata. Ang Dologesic ay ginagamit upang gamutin ang malumay hanggang katamtamang mga sakit na kaugnay ng sakit ng ulo, pamamaga ng kalamnan at kasu-kasuan, sakit ng likod, panreglang pulikat, mga sipon at trangkaso, sinusaitis, sakit ng ngipin, at malumanay na sakit mula sa rayuma, at upang pababain ang lagnat. Ito rin ay maaaring gamitin sa ibang mga kondisyon na tinukoy ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo o pagduduwal ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang magtagal o lumala, sabihin ng maagap sa iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pamumula ng balat, pamamaga, tumatagal na lagnat, hindi pangkaraniwang panghihina. Kung wala kang mga problema sa ata, ang pinakamataas na dosis ng acetaminophen para sa adulto ay 4 gramo kada araw (4000 miligram). Kung ikaw ay uminom ng higit sa pinakamataas na dami araw-araw, ito ay maaaring magsanhi ng seryosong (posibleng nakamamatay) na sakit sa atay. sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na sintomas ng pinsala sa atay: matinding pagduduwal, paninilaw ng mga mata o balat, ihing madilim ang kulay, sakit ng tiyan, matinding pagkapagod. ...

Precaution:

Huwag gagamitin ang medikasyong ito ng walang abiso ng doktor kung ikaw ay nagkaroon ng alkoholikong sakit sa atay (sirosis) o kung ikaw ay umiinom ng higit sa 3 alak kada araw. Maaaring hindi mo magamit ang mga gamot na may acetaminophen. Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ligtas ba para sa iyo nag paggamit ng gamot na ito kung ikaw ay may sakit sa atay o bato, dyabetis, glawkoma, mga problema sa pag-ihi, lumaking prosteyt, ulser sa tiyan, o sobrang aktibong teroydeo. Huwag gagamitin ang ng mas madami medikasyong ito kaysa sa inirekomenda. Ang sobrang dosis ng acetaminophen ay pwedeng makapinsala sa iyong atay o magsanhi ng kamatayan. Iwasan ang pag-inom ng alak. Maaari nitong mapataas ang iyong panganib sa pinsala sa atay habang gumagamit ng acetaminophen. Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko bago uminom ng ibang medikasyong para sa ubo, alerhiya, sakit, o pagtulog. Ang acetaminophen (minsan ay pinaikling APAP) ay laman sa maraming kombinasyong gamot. Ang paggamit ng ilang produkto ng sabay ay pwedeng magsahi ng pagtanggap mo ng masyadong maraming acetaminophen na pwedeng magdulot sa nakamamatay na sobrang dosis. Suriin ang pabalat upang makita kung ang gamot ay naglalaman ng acetaminophen o APAP. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...