Domeboro


Bayer Schering Pharma AG | Domeboro (Medication)


Desc:

Ang Domeboro/acetic acid ay ginagamit upang makatulong sa pagpapaginhawa ng mga menor na iritasyon sa balat dahil sa yedra, lason sa oak, lason sa sumac, mga kagat ng insekto, alipunga, o pamamantal na sanhi ng mga sabon, sabong panlinis, kosmetiko, o alahas. Ang Domeboro Astringent na solusyon, kapag inilagay sa basang pambihis o piga, ay nagpalalamig at naglilinis sa mga iritadong balat at nagpapaginhawa sa inplamasyon. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Domeboro at humingi ng emerhensiyang atensyong medikal o sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay nakararanas ng: reaksyong alerdyi (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pamamantal); o pag-agos, diskarga, o lumalalang sakit ng tainga. Ang ibang hindi seryosong mga epekto ay maaari ring mangyari tulad ng iritasyon sa tainga. ...

Precaution:

Kausapin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gumamit ng kahit anong gamot may reseta man o wala, kasama ang mga bitamina, mineral, at produktong erbal. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...