Dritho - Scalp


Sanofi-Aventis | Dritho - Scalp (Medication)


Desc:

Ang Dritho - Scalp/anthralin na losyon ay isang tulong sa pangkasalukuyang paggagamot ng nakatigil o kronik na soryasis sa anit. Ang paggagamot ay dapat na ipagpatuloy hanggan sa ang balat ay tuluyan ng malinis, halimbawa, kung wala ng mararamdaman ang daliri at ang tekstur ay normal. Sa pangkalahatan, inirirekomenda na ang Dritho – Scalp ay dapat ilagay ng isang beses sa isang araw o ayon sa dinirekta ng iyong manggagamot. Ang anthralin ay kilala bilang ppotensyal na pang-irita sa balat. Ang potensyal na pang-irita ng anthralin ay direktang nakaugnay sa bawat indibidwal na pagpapahintulot ng pasyente. ...

Side Effect:

Kung ang inisyal na paggagamot ay magprodyus ng sobrang sakit o paghawa ng mga sugat, bawasan ang dalas ng aplikasyon at, sa mga sobrang tinding kaso, itigil ang paggamit at komunsulta sa manggagamot. Sobrang kaunting mga insidente ng kontak na reaksyong alerdyi sa anthralin ang naiulat. Ang ilang pansamantalang pag-iiba ng kulay ng buhok at mga kuko ay maaaring lumitaw sa panahon ng paggagamot ngunit dapat na mabawasan sa pamamagitan ng maingat na aplikasyon. Ang Dritho – Scalp ay maaaring makamantsa sa balat, buhok o mga tela. ...

Precaution:

Ang matagal na panahong paggamit ng pagkasalukuyang kortekosteroyd ay maaaring hindi patatagin ang soryasis, at ang pag-alis ay maaari ring magbigay sa pagtaas ng “rebound” na penomena, ang palitan ng kahit isang linggo ay dapat na payagan sa pagitan ng pagtigil ng gayong mga isteroyd at pagsisimula ng terapiya ng Dritho – Scalp. Maaaring makamantsa ang Dritho – Scalp sa buhok at dapat na gamitin ng paunti-unti at maingat sa mga soryatikong sugat lamang. Ang kontak kasama ang mga tela, plastik, at iba pang mga materyales ay maaaring magsanhi ng pagmamantsa at dapat na iwasan. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...