Earsol - HC


Parnell Pharmaceuticals | Earsol - HC (Medication)


Desc:

Ang Earsol - HC/acetic acid ay nilalabanan ang mga bakterya. Ang Hydrocortisone ay isang steroid. Ito ay pumipigil sa mga paggalaw ng mga kemikal sa katawan na nagiging sanhi ng pamamaga at pamumula. Ang kumbinasyon ng acetic acid at hydrocortisone otic ay ginagamit upang bigyan lunas ang mga iba’t-ibang kundisyon sa tenga, gaya ng pamumula, pangangati at pamamaga. Ang kumbinasyong ito ay ginagamit upang lunasan ang makating tenga. Ang hydrocortisone ay isang steroid na tumutulong upang pababain ang pamumula, pamamaga at pangangati. Ang Yerba Santa ay ginagamit upang lunasan ang iritasyon ng balat at maiwasan ang panunuyo ng balat. ...

Side Effect:

Ang mga di gaanong malubhang mga epekto ng gamot ay maaaring maranasan gaya ng mga sumusunod: katamtamang paghahapdi, pangangati, pamamaso, o iritasyon sa tenga; pagkawala ng gana kumain; pagbawas ng timbang (lalo na sa mga bata); o panghihina. Humanap ng madaliang atensyong medikal kung ikaw ay makakaranas ng mga sintomas ng malubhang reaksyong alerdyi tulad ng: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor bago gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay mayroong alerdyi sa hydrocortisone o yerba santa; o sa iba pang corticosteroids (hal. betamethasone); o kung ikaw ay may kondisyong medikal gaya ng: buta sa iyong eardrum (ruptured tympanic membrane), mga tiyak na impeksyon dala ng bayrus (vaccinia, bulutong tubig). Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito sa mga nagbubuntis o nagpapasuso ng walang konsultasyon sa iyong doktor. ...