Econazole Topical


Janssen Pharmaceutica | Econazole Topical (Medication)


Desc:

Ang Econazole topical ay isang gamot laban sa punggal. Ang Econazole topical ay pumipigil sa punggus na kumalat sa iyong balat. Ang Econazole topical ay ginagamit upang bigyan lunas ang impeksyon sa balat kagaya ng alipunga, hadhad, buni, an-an at yeast infecton. Ang gamot na ito ay mabisa lamang sa mga impeksyon dala ng organismong punggal. Ito ay di gumagamot sa mga impeksyon dala ng bakterya o bayrus. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng econazole topical at sumangguni sa iyong doktor kung ikaw ay makararanas ng kakaiba o malubhang pamamaltos, pangangati, pamumula, pagbabalat, panunuyo, pamamaga, o iritasyon ng balat. ...

Precaution:

Gamitin ang gamot na ito sa buong panahon na nireseta ng iyong doktor kahit na bumuti ang iyong pakiramdam. Ang iyong mga sintomas ay maaaring mawala bago pa man magamot ay impeksyon. Huwag gagamit ng mga benda, o iba pang panlagay-sugat na maaring makapigil sa pagdaloy ng hangin sa apektadong parte maliban na lamang kung sinabi ng iyong doktor. Magsuot ng maluluwag na damit (pinapayo ang koton). Iwasan na maipahid sa iyong mata, ilong o bibig. ...