Endocaine


Endovations | Endocaine (Medication)


Desc:

Ang Endocaine ay isang lokal na anestetika na karaniwang ginagamit bilang topikal na pantanggal ng kirot o pananakit. Ito ay isang gamot na may pangkalahatang paggamit bilang isang pampadulas at panlabas na pampamanhid ng intratracheal catheters at pharyngeal at daluyan ng hininga upang mabawasan ang pakiramdam ng pharyngeal at tracheal na mga repleks; sa nasogastric at endoscopic na mga tubo; urinary catheters; laryngoscopes; proctoscopes; sigmoidoscopes at vaginal specula. ...

Side Effect:

Bahagyang pagkapaso, pagkilabot, o pagkikirot ay mga maaring maranasan. Kung ang mga epekto na ito ay manatili of maging malubha, agad tumawag sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung ang iyong doktor ay nag-utos na gamitin ang gamot na ito, isiping siya ay nagpasyang ang mga pakinabang para sa iyo ay mas mataas kaysa sa mga panganib na epekto. Maraming tao na gumamit ng gamot na ito ay walang naranasang mga malulubhang mga epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang benzocaine, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alerdyi sa mga caine na pampamanhid (hal. procaine) o kung ikaw ay mayroong ibang alerdyi. Sumangguni sa iyong doktor o parmasyutiko bago gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod na suliraning pangkalusugan: mga tiyak na suliranin sa dugo (G6PD deficiency, pyruvate kinase deficiency, hemoglobin-M disease, NADH-methemoglobin reductase deficiency), suliranin sa paghinga (hal. hika, bronchitis, emphysema, kasaysayan ng paninigarilyo), sakit sa puso. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...