Epifoam


GlaxoSmithKline | Epifoam (Medication)


Desc:

Ang Epifoam/hydrocortisone ay isang kombinasyong medikasyon. Ang pramoxine ay isang anestetiko na ginagamit sa balat upang paginhawahin ang menor na sakit, pangangati, at hindi kaginhawahan. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapamahid sa bahagi. Ang hydrocortisone ay isang kortikosteroyd na nagbabawas sa pamumula, pamamaga, at pangangati. Ang kombinasyong medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga kondisyon sa balat tulad ng eksema, soryasis, mga sugat, mga gasgas, kagat ng insekto, o menor na mga puso. Mayroong iba-ibang lakas at porma (halimbawa, erosol na bula, krim, pamahid, losyon) ang produktong ito. Ang uri ng medikasyon ay nakadepende sa lokasyon ng iyong kondisyon at uri ng balat na ginagamot. Ang mga krim ang pinakakaraniwang pormang ginagamit. Ang mga losyon ay mas mainam para sa mga mabubuhok na bahagi. Ang mga pamahid ay mas magandang gamitin sa mga tuyong bahagi at kung ang mas malakas na epekto o proteksyon sa balat ang ninanais. Ang mga bula ay pwedeng mas madaling gamitin at hindi masyadong magulo kung gagamitin. ...

Side Effect:

Ang mga reaksyong ito ay nakalista sa pababang pagkakasunod-sunod ng mga paglitaw: pagpapaso, pangangati, iritasyon, pagkatuyo, folliculitis, acneiform eruptions, hypopigmentation, perioral dermatitis, allergic contact dermatitis, maceration ng balat, pangalawang inpeksyon, skin atrophy, striae, miliaria. ...

Precaution:

Iwasang gamitin ang medikasyong ito sa iyong mukha, malapit sa iyong mga mata, o bahagi ng katawan na mayroong tuklap o manipis na balat. Kung ito ay mapunta sa kahit saan dito, hugasan ng tubig. Huwag gagamitin ang hydrocortisone at pramoxine topical sa malalalim na sugat, namamaltos na balat, matinding mga paso, iritadong balat, o malaking bahagi ng balat. Iwasan ring gamitin ang medikasyong ito sa mga sugat. Iwasang lagyan ng ibang mga medikasyong para sa balat ang parehong bahagi na pinaglagyan ng hydrocortisone at pramoxine topical, maliban nalang kung sasabihin ng iyong doktor. Ang paggamit ng isteroyd ay pwedeng magpababa sa mga selula ng balat na tumutulong sa iyo upang labanan ang mga inpeksyon. Pwede ka nitong gawing mas madaling magkasakit kapag nasa paligid na mayroong mga taong madaling magkasakit. Tawagan ang iyong doktor para sa pagpipigil na paggagamot kung ikaw ay nalantad sa bulutong. Ang mga kondisyong ito ay pwedeng maging seryoso o nakamamatay sa mga taong gumagamit ng mga isteroyd na gamot. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...