Hapdi sa Pag-ihi


Pelvis | Urolohiya | Hapdi sa Pag-ihi (Symptom)


Paglalarawan

Ang sakit o hindi kaginhawahan na nangyayari kapag ang ihi ay inilalabas sa yuritra ay kilalang medikal bilang dysuria. Ang sakit ay kadalasang kinakarakterisa ng mahapding pakiramdam. Kung minsan, ito ay sinusundan ng hirap sa pagdaloy ng ihi. Kung ang sakit ay mawawala pagkatapos ng pagdaloy ng ihi na mayroong hustong kagustuhan na magpatuloy, ang kondisyon ay tinatawag na strangury.

Mga Sanhi

Ito ay pinakamadalas na resulta ng impeksyon sa pang-ihing trak. Ito rin ay maaaring dahil sa sexual transmitted disease (STD), mga bato sa pantog, mga tumor sa pantog, at kahit anong kondisyon ng prosteyt. Ito rin ay pwedeng mangyari bilang epekto ng mga medikasyong anticholinergic tulad ng sakit na Parkinson. Ang pinakakaraniwang sanhi, lalo na sa mga babae, ay cystitis.

Kasama sa ibang mga sanhi ang mga tumor sa pantog, bato sa pantog, urethritis, balanitis, prostatitis, vaginal candidiasis (trus) o alerhiya sa mga deyodorant sa ari ng babae. Ang strangury ay kadalasang sanhi ng pamimilipit ng namulang haligi ng pantog, ngunit ito ay maaari ring dahil sa mga bato sa pantog. Ang kaunting hindi kaginhawahan kapag umiihi ay maaaring sanhi ng mataas na konsentrasyon ng ihi. Ang ibang mga sanhi ay maaaring mga bato sa bato, mga sakit na naipapasang pansekswal, kanser sa prosteyt, hypotension, ilang mga gamot at droga, masa sa tiyan, mga ahenteng kemikal tulad ng sabon, tampon, at tisyung para sa banyo.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang dysuria amy aaaring imbestigahan sa pamamagitan ng pisikal na eksaminasyon, urinalysis, urography, o cystoscopy. Ang paggagamot ay nakadepende sa kung ano ang sanhi ng sakit. ...