Kardiyomegali o lumaking puso


Dibdib | Kardiyolohiya | Kardiyomegali o lumaking puso (Symptom)


Paglalarawan

Ang kardiyomegali ay ang ginagamit na terminolohiyang na naglalarawan para malaman ang mga pisikal na madidiskubre sa isang lumaking puso puso at hindi ang mismong sakit. Ang kardiyomegali ay maaaring makabuo ng haypertropi (pampalapot) ng kalamnan sa puso o dilatasyon (pagtaas ng antas ng dami) ng isa o higit pa sa mga silid sa puso.

Mga Sanhi

Ang kardiyomegali ay pwedeng magdahilan ng maraming ibat-ibang uri ng kondisyon kasama na dito ang mga sakit ng kalamnan sa puso o mga balbula ng puso, mataas na presyon ng dugo, arithmiya, at haypertensiyon sa baga.

Kung minsan ay maaari ding samahan ang kardiyomegali ng matagal nang anemia at sakit sa teroydeo bukod sa iba pang mga kundisyon. Pwede pa magkaroon ng iba pang sanhi tulad ng: labis na timbang, radyasiyon, sakit sa pompe, uremiya, mga bukol sa puso, ilang mga gamot. Ang pansamatalang paglaki ng puso ay pwede ding makuha dulot ng stress sa katawan.

Ang mga sintomas ay pwedeng hindi kaagad lalabas hanggang sa lumaki na ang puso sa puntong hindi na nito kayang tumanggap ng adisiyonal na stress. Ang nabawasang kakayahan nito ng pagtibok ng puso ay maaaring magdulot ng pagkabigo ng puso, na mayroong sintomas ng pagkahingal at pamamaga ng bukong bukong.

Pagsusuri at Paggamot

Masusuri ang kardiyomegali sa pamamagitan ng pisikal na eksaminasyon, X-ray sa dibdib, at ekokardiyograpi. Nakadepende ang uri ng paggamot sa kung ano ang pinaka sanhi. Habang ang pagkakaroon ng malaking puso ay palaging hindi pwede maiwasan, kadalasan naman na kaya itong magamot. Naglalayon ang paggamot sa lumaking puso na pagalingin ang mga pinaka naunang sanhi nito. Ang paggamot sa sakit na ito ay maaari samahan ng medikasiyon, mga medikal na hakbang, o operasyon. ...