Paninikip ng Dibdib


Dibdib | Pulmonolohiya | Paninikip ng Dibdib (Symptom)


Paglalarawan

Ang presyon sa dibdib ay isang pakiramdam ng bigat sa dibdib, na may kasama o walang pagkirot. Ito ay kadalasang inilalarawan na pakiramdam ng paninikip sa palibot ng dibdib o parang may isang mabigay na bagay ang nakapatong sa dibdib.

Mga Sanhi

May iba't ibang potensyal na pinagmulan ang paninikip: ang pader ng dibdib kasama ang mga ribs, ang kalamnan, at ang balat; ang likod kasama ang gulugod, ang mga ugat at ang mga kalamnan sa likod; ang baga, ang pleura o ang trachea; ang puso kasama ang pericardium; ang aorta; ang esophagus, ang diagphram, ang mga kalamnang patag na naghihiwalay sa dibdib at ang mga abdominal cavities; ang kirot na referred mula sa mga organong abdominal tulad ng tiyan, apdo at lapay.

Ang presyon sa dibdib ay maaaring isang sintomas ng mga sakit tulad ng heartburn o gastroesophageal reflux. Ito ay maaaring samahan ng pagbabago sa paghinga, masakit na paghinga na nararamdaman hanggang sa likod at maaaring isang kirot na pleuritic (kadalasang dulot ng pagkatuyo o pamamaga ng mga suputan na nakapalibot sa mga baga) o mananakit ng mga kalamnan.

Ang iba pang mga dahilan ng paninikip ng dibdib ay sobrang pag-aalala at mas seryosong kondisyon tuland ng anaphylaxis (isang nakamamatay na reaksiyong allergic) o sakit sa puso, kabilang dito ang pagtaas ng pintig ng puso (tachycardia), atake sa puso (impraksiyong myocardial) at hindi karaniwang pagpintig ng puso (arrhythmia). ...