Chronic Pain


Heneral at iba | Patolohiya | Chronic Pain (Symptom)


Paglalarawan

Ang chronic pain ay isang sakit na tumagal na ng ilang taon. Maituturing itong nagpepresenta ng sakit. Ang kapaligiran at sikolohikal na mga dahilan ay maaaring makapagpalala sa sakit.

Ang chronic pain ay mas nagpapatuloy kaysa sa acute pain, dahil nilalabanan nito ang karamihan sa mga medikal na paggamot at ito ay nagiging isang malaking problema.

Mga Sanhi

Ang chronic pain ay maaaring mahati sa nociceptive at neuropathic. Ang nociceptive pain ay maaaring mahati sa superficial at deep, at ang deep pain ay magiging deep somatic at visceral. Ang neuropathic pain ay nahahati sa peripheral at central pains. Karamihan sa mga pasyente na mayroong chronic pain ay nagrereklamo dahil sa cognitive impairment, tulad ng pagiging makakalimutin, kahirapan sa atensyon, at kahirapang matapos ang mga gawain. Ilan sa mga kaso ng chronic pain ay maaaring matukoy dahil sa isang tiyak na pinsala na matagal nang gumaling, halimbawa, isang sugat, isang seryosong impeksyon, o pati na rin ang tistis mula sa isang operasyon.

May ilang mga kaso na walang maliwanag na sanhi, walang naunang sugat at kawalan ng pinagbabatayang pinsala sa tisyu. Ngunit, karamihan sa mga kaso ng chronic pain ay may kaugnayan sa mga kondisyong ito: pananakit sa ibabang parte ng likod, arthritis, lalo na ang osteoarthritis; sakit ng ulo; multiple sclerosis; fibromyalgia; shingles; at nerve damage (o neuropathy).

Kasama na rin ang mga kondisyong chronic fatigue syndrome, endometriosis, fibromyalgia, inflammatory bowel disease, at interstitial cystitis.

Pagsusuri at Paggamot

Dahil naaapektuhan ng chronic pain ang lahat ng aspeto sa buhay, importanteng magamot ang chronic pain sa parehong medikal at emosyonal na pamamaraan. Ang medikal na paggagamot sa pinagbabatayang kondisyon ay, talagang, napakahalaga sa buhay. ...