Malabong Ihi


Pelvis | Urolohiya | Malabong Ihi (Symptom)


Paglalarawan

Ang ihi ay mayroong normal na aspeto ng malinaw at kulay-dilaw na kolor. Kapag nabago ang pangkaraniwang kulay ng ihi, malimit itong tawagin bilang malabo, mabula o malubhang ihi.

Mga Sanhi

Ang banayad na pagkatuyot ay maaaring maging dahilan ng malabo o mabulang ihi sa ilang mga kaso; sa karamihang panahon, ito ay nangyayari kahit na walang anumang sintomas na nararamdaman at kusa ito nawawala nang mabilis. Maaaring maging sanhi ang ilang mga kondisyon dulot ng labis na protina o mala-kristal na mga sangkap sa ihi, na nagiging dahilan upang ito ay patuloy na lumabas nang malabo at mabula.

Maaaring maging sanhi ito ng iba't ibang mga kundisyon, kabilang na dito ang mga nadiskargang ari ng babae, mga sakit na nakukuha mula sa sekswal na aktibidad, pagkatuyot, ilang mga autoimmune na karamdaman, pati na rin ang impeksyon, pamamaga, o iba pang mga kondisyon ng urinary tract (bato, ureter, pantog at yuritra). Ang malabong ihi ay maaari ding maging sanhi ng mga sakit na nakakaapekto sa iba pang mga sistema ng katawan bilang karagdagan sa urinary tract. Kabilang sa mga sakit na ito ay ang diabetes, preeclampsia at sakit sa puso. Sa ilang mga kaso, maaari itong maging sanhi ng isang seryoso o mga nakaka-alarmang sakit, tulad ng pyelonephritis at urosepsis.

Sa kaso ng mga babaeng may vaginitis tulad ng yeast vaginitis, ang pagdidiskarga ng ari ng mga babae ay paminsan-minsang nadudumihan ng sample ng ihi, at nagiging rason sa pagiging Malabo ng ihi. Binabawasan ang panganib ng malubha o nakaka-alarmang mga komplikasyon, tulad ng pagkabigo sa bato at pagkabigla ang napapanahong pagsusuri at paggamot ng pinagbabatayang mga pinagmulan. ...