Problema sa Konsentrasyon


Head | Neurolohiya | Problema sa Konsentrasyon (Symptom)


Paglalarawan

Ang kahirapan sa konsentrasyon ay isang kondisyon na nangangahulugan ng may mababang abilidad na panatilihin ang pokus sa ibat ibang uri ng aktibidad. Ang kahirapan sa konsentrasyon ay sinasamahan ng problema kagaya ng laging gising, paiba-iba, nanghihimasok na pagiisip o pagaalala, sobrang aktibo, o kakulangan ng atensyon.

Ang kahirapan sa konsentrasyon ay maaaring maging pangmatagalan, kondisyon na tumagal na, tulad ng mga kaso ng disorder sa kakulangan ng atensyon, o maaaring lumabas dahil sa resulta ng sakit o iba pang pangyayari.

Mga Sanhi

Ang mga dahilan ay maaaring medikal, nagbibigay malay o problema sa sikolohikal o maaaring kasangkot ito ng mga disorder sa pagtulog o medikasyon, alak o droga.

Ang mga kondisyong pangmedikal na kilala rin na dahilan ng kahirapan sa konsentrayon kasama na ilang mga malulubhang sakit, problema sa pagtulog, pagaklaso mula mga delikadong kemikal. Nakakhawa, sindrom na sakit, trauma sa pinsala sa utakk, at istrok. Pagbabago sa hormone, kagaya ng nararanasan tuwing pagregla o pagbubuntis, na maaaring makaapekto kung paaano makapag isip at konsentrasyon.

Pagsusuri at Paggamot

Ang mga problemang kognitobo na pwedeng makonekta sa kahirapan sa konsentrasyon ay pwedeng samahan ng disorder ng kakulangan sa pansin, mga kapansanang matuto, mga karamdaman sa paningin, deliriyum, at demensya. Ang palatandaan ng mga kondisyong ito na nauugnay sa paghihirap sa pagtuon ay ang atensiyon-deficit hayperaktibidad na disorder (ADHD), isang kondisyon na madalas masuri sa mga bata at matatanda nitong mga nakaraang taon. Kasama na sa mga kundisyong pang-sikolohikal na maaaring makagulo sa konsentrasyon ay ang pagkabalisa, pagkalungkot, bipolar na disorder (pagiiba-iba ng panahon ng pagkalungkot at pagkatuwa), emosyonal na trauma, at stress.

Depende sa mga sanhi, Ang kahirapan sa konsentrasyon ay maaaring masolusyunan sa pamamagitan ng naaayon na paggamot. ...