Litong Pag-iisip


Head | Neurolohiya | Litong Pag-iisip (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkalito ay isang pagbabago sa estado ng pag-iisip kung saan ang isang tao ay hindi makapag-isip sa kaniyang kadalasang lebel ng kalinawan. Kadalasan, ang pagkalito ay nagriresulta sa pagkawala ng kakayahang makakilala ng mga tao at o lugar, o masabi ang oras at petsa. Ang mga pakiramdam ng disoryentasyon ay karaniwan sa pagkalito, at ang kakayanang gumawa ng desisyon ay napipinsala.

Ang pagkalito ay isang sintomas, at ito ay maaaring may saklaw na mula sa katamtaman hanggang malubha. Maaaring may kasama ang estado ng pagkalito na magulong kaisipan at hindi pangkaraniwan, bihira, o agresibong mga gawi. Ang isang taong lito ay maaaring mayroong hirap sa paglutas ng mga problema o gawain, lalo na sa mga kilalang tao na madali lamang ito dati para sa kanila at walang kakayanang makilala ang mga miyembro ng pamilya o mga pamilyar na bagay, o magbigay ng lokasyon ng mga miyembro ng pamilyang wala. Gayun rin, maaaring sila ay maging magulo, naaantok, sobrang aktibo, o balisa. Sa mga malulubhang kaso, ang tao ay maaaring magkaroon ng mga halusinasyon, pakiramdam ng paranoia, at estado ng pagdidiliryo.

Mga Sanhi

Ang pagkalito ay maaaring mangyari ng biglaan o mabuo ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Ang mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkalitong buhat ng gamot ay drogang dopaminergic para sa sakit na Parkinson, mga diyuretiko, mga tricyclic o tetracyclic antidepressant at mga benzodiazepine. Ang mga matatanda at lalo na yaong mayroon ng umiiral na demensya ay pinakamapanganib para sa mga estadong pagkalito buhat ng gamot.

Naghahanap ng baong kaugnayan sa pagitan ng mga kakulangan sa bitaminang D at paghinang kognitibo kasama ang pagkawala ng memorya o malabong utak ang bagong pananaliksik.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang magandang paraan upang malaman kung ang tao ba ay nalilito ay sa pamamagitan ng pagtanong sa tao ng kanyang pangalan, edad, at petsa. Kung hindi sila sigurado o mali ang kanilang sagot, ito ay isang senyales na sila ay nalilito.

Para sa biglang pagkalito dahil sa mababang asukal sa dugo (halimbawa, mula sa medikasyon sa dyabetis), ang tao ay dapat na uminom ng matatamis na inumin o kumain ng matatamis na pagkain. Kung ang pagkalito ay tumagal ng higit pa sa 10 minuto, ang doktor ay dapat na konsultahin. ...