Ubo at lagnat


Dibdib | Pangkalahatang Pagsasanay | Ubo at lagnat (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga sintomas na tulad ng ubo, sipon at lagnat ay lubos na karaniwang nararanasan ng tao, pinaka-karaniwan, sa mga bata. Ang ubo ay isang aksyon na nangyayari dahil sa pagtangkang maayos ang daluyan ng hangin sa mucus, sputum, foreign body, o iba pang mga sagabal o nakaharang. Ang ubo ay produktibo kapag ito'y naglalabas ng mucus o sputum at hindi produktibo, o tuyot, kapag ito'y hindi naglalabas. Ang ubo ay maaaring acute kapag ito ay naroroon ng mababa sa tatlong linggo, subacute naman kung naroroon ito sa pagitan ng tatlo at walong linggo, at chronic kung tumagal ito ng mahigit sa walong linggo.

Mga Sanhi

Ang mga sintomas gaya ng lagnat, ubo, sakit ng ulo, at iba pa ay kadalasang nangyayari dahil sa respiratory disorders. Subalit, habang naoobserbahan ang mga sintomas na ito sa ilang mga sakit, mahirap talagang masuri ang eksaktong sanhi nang hindi kumukunsulta sa doktor. Ang allergy ay isa sa mga pinaka-karaniwang sanhi ng lagnat at ubo sa mga tao. Ang ilang mga kaso ay may kasamang: viral infections (tulad ng sipon at trangkaso, ang ubo ay basa at hindi produktibo, na sinasamahan ng hindi kataasang lagnat); bacterial infections (tulad ng bronchitis, pneumonia, strep throat, whooping cough) ang ubo at tunog ng paghinga tulad ng whooping sound kapag ang tao ay nagdurusa sa whooping cough.

Ang croup ay dulot ng viral infection at nailalarawan sa matinding pag-ubo, pamamalat, at lagnat. Ito ay partikular na naoobserbahan sa mga sanggol mula 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang. Habang ito ay hindi karaniwan sa mga sanggol para madapuan ng mga nasabing nakahahawang sakit, ang pagngingipin ay isa sa pinakamahalagang sanhi ng pag-uubo at lagnat sa mga sanggol.

Pagsusuri at Paggamot

Ang lagnat, ubo at mga impeksyon ay maaaring mapigilang lumala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng balanseng diyeta at pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. ...