Hiwa o Sugat sa Paa


Paa | Podiyatri – Podiyatrikong Medisina | Hiwa o Sugat sa Paa (Symptom)


Paglalarawan

Ang Laceration ay ang hiwa, punit, onhindi regular na sugat. Ang Laceration ay irregular na parang punit na sugat na sanhi ng isang injury. Ang mga hiwa at sugat ay maaaring lumitaw bilang isang guhit (regular) o stellate (hindi regular). Ang terminong laceration ay karaniwang hinahalintulad sa pagsangguni incision

Kasama sa mga sintomas ng pagkahiwa ang sakit, dumudugo, pamamaga, at bruising sa balat. Ang lumalalang pamumula, pamamaga, at pagsakit sa paligid ng hiwang sugat ay mga palatandaan ng impeksyon sa balat, na tinatawag na cellulitis

Pagsusuri at Paggamot

Ang paggamot sa mga bagong laceration ay nangangailangan ng pagsusuri, paglilinis, at pagsasara ng sugat. Kung mayroong pagkaantala sa paggamot at ang laceration o hiwa ay naganap higit sa 6-24 na oras bago suriin, ito ay maaaring maghilom bilang pangalawang intensyon, dahil sa mataas na rate ng impeksyon na nauugnay sa naantala na pagsara ng sugat.

Para sa mga simpleng laceration, ang paglilinis ay maaaring magawa gamit ang iba't ibang mga solusyon, kabilang ang paggamit ng tubig mula sa gripi, sterile saline solution, o isang antiseptic solution, tulad ng hydrogen peroxide o agua oxinada. Ang mga antas ng impeksyon ay maaaring mas bumaba sa paggamit ng tubug sa mula sa gripo sa mga rehiyon kung saan mataas ang kalidad ng tubig. Ang katibayan ng pagiging epektibo ng anumang paglilinis ng simpleng sugat ay limitado. Mahalagang iwasan ang paglalagay ng alkohol, hydrogen peroxide, o iodine sa hiwa o sugat, na maaaring makapagpigil sa paggaling. Ang pagkaantala sa pagkuha ng pangangalagang medikal ay maaaring dagdagan ang rate ng impeksyon ng sugat.

Kung ang hiwa o sugat ay nagreresulta mula sa sa pamamagitn ng paltos ng dahil sa sapatos, ito ay mayroong mas mataas na peligro ng impeksyon. Ang pamumula, pamamaga, pagtindi ng sakit, at paglabas ng nana mula sa sugat ay nagpapahiwatig din ng isang impeksyon na nangangailangan ng pangangalaga ng propesyonal. ...