Pag-itim ng Balat


Balat | Dermatolohiya | Pag-itim ng Balat (Symptom)


Paglalarawan

Ang hyperpigmentation ay inirirepresenta ng kosmetikong problema na pwedeng takpan ng makeup, kahit na sa ilang mga kaso, ito ay maaaring maging isang senyales ng problemang medikal.

Mga Sanhi

Ang hyperpigmentation ay maaaring sanhi ng pinsala ng araw, implamasyon o ibang mga sugat sa balat, kasama yaong kaugnay sa akne.

Mayroong maraming porma ng hyperpigmentation na sanhi ng sobrang produksyon ng melanin. Ang kondisyong ito ay pwedeng diffused o focal, inaapektuhan ang mga lugar tulad ng mukha at likod ng mga kamay. Ang melanin ay ipinuprodyus ng mga melanocyte sa ibabang patong ng epidermis. Ang melanin ay isang klase ng pigment na responsible sa produksyon ng kulay sa katawan, mga lugar tulad ng mata, balat, at buhok. Habang tumatanda ang katawan, ang distribusyon ng mga melanocyte ay nagiging hindi masyadong laganap at ang regulasyon ay hindi na masyadong kinukontrol ng katawan. ...