Malimit na pagdumi


Puwit | Gastroenterology | Malimit na pagdumi (Symptom)


Paglalarawan

Maaaring tumukoy sa paninigas ng dumi tuwing kakaunti lamang ang idinudumi. Bilang dagdag, ang madalang na beses ng pagtae ay pwedeng sabihin na matigas ang tae o pakiramdam na hindi kumpletong naubos ang tae pagkatapos dumumi.

Mga Sanhi

Malamang na magkakaiba ang mga senyales ng ganitong klaseng uri ng paninigas ng tae, ang dapat gawin ay dapat nakadepende sa kung ano klaseng konstipasiyon ang nararamdaman. Maaari ding maiugnay sa pagtatae ang paninigas ng dumi.

Karaniwang nangyayari ang ganitong klase ng ugnayan bilang bahagi ng sindrom na iritableng bituka (IBS). Sa bandang dulo ng matinding konstipasiyon ay magdudulot ito ng impaksiyon sa fekal, isang kondisyon kung saan ang dumi ng tao ay tumitigas sa tumbong at pinipigilan ang pagdaan ng anumang dumi ng tao. Ang paninigas ng dumi ay nangangahulugang ang isang tao ay tumatae lamang ng tatlo o mas kaunti pa sa isang linggo. Ang mga dumi ng tao ay maaaring maging matigas at tuyo at ang paglabas nito ay masakit minsan. Ang lahat ng mga tao ay mayroong paninigas ng dumi minsan. Sa karamihan ng mga kaso, hindi ito magtatagal at hindi ito seryoso. ...