Pananakit ng Ngipin


Bibig | Odontolohiya | Pananakit ng Ngipin (Symptom)


Paglalarawan

Ang pananakit ng ngipin ay maaaring maramdaman sa palibot ng isang ngipin o ng panga. Ang pananakit at maaaring maging kaunting sakit lamang tungo sa hindi na matiis na sakit. Ang pananakit ng ngipin ay palaging isang senyales na dapat nang magpatingin sa doktor bago pa ito maging emerhensiyang medikal.

Mga Sanhi

Kabilang sa mga dahilan ng pananakit ng ngipin ang mga sumusunod:

(1) Mga butas, na ang pinakakaraniwang sanhi ng pagsakit ng ngipin. Sila ay nabubuo kapag ang bakterya sa bibig ay tumutunaw ng mga asukal tungo sa acid na humahalo sa laway na tumutunaw sa enamel at dentin. Kapag hindi nagamot, ang pagkasira ay lalalim sa ngipin hanggang sa lumabas ang pulp. Kapag ang mga pagkain ay nanatili sa malalaking cavities, ang mga toxins na inilalabas ng bakterya ng namamagang pulp.

(2) Sakit sa gilagid na nakikita sa pamamagitan ng mga namamagang gilagid sa paligid ng ngipin at butong napinsala. Ang sakit sa gilagid ay nangyayari kung ang plaque ay gumagawa ng mga toxin na nakakasama sa mga gilagid. Ang unang sintomas ng sakit ay pagdurugo ng mga gilagid, na nagiging sanhi ng pamamaga at masakit na impeksiyon.

(3) Sensitivity ng ngipin ay nangyayari kapag ang tisyu ng gilagid na nakapalibot sa ngipin ay naalis, na naglalantad sa mga ugat. Ang sakit at nararamdaman sa pagkain ng maiinit o malalamig na pagkain. Maaaring magamot ng doktor ang kondisyon gamit ang toothpastr o fluoride gel, ngunit kung napinsala ang pulp, kakailanganin nito ang filling channel.

(4) Bali sa ngipin, trauma o pagkagat ng isang bagay / pagkain ay maaaring magdulot ng pagkabasag ng ngipin. Ang paggamit at paggalaw sa basag na ngipin ay nagdudulot ng matalas na kirot. Ang problema ay maaaring malutas sa pamamagitan ng crown, ngunit kung ang pulp ay nailantad sa impeksiyon, ang paghaharang sa channel ay kinakailangan.

(5) Fillings - kirot na maaaring maranasan matapos mapuno ang isang butas na dahil sa pagkabulok ng ngipin. Ito ay dahil pagkalat ng pagkabulok sa pulp at nangangailangan ng paghadlang sa channel. Ang kirot ay maaaring dahil sa pagkaipon ng mga likido sa gitna ng filling at mga organikong karumihan ng ngipin. Ang mga lumang fillings ay maaaring sumama, na nagiging dahilan ng kirot. Ang paglitaw ng mga bagang (wisdom teeth) ay maaaring magdulot ng kirot kung sila ay hindi nakalinya ng maaayos o kung sila y impacted sa mandible at nangangailangan ng pagtanggal sa pamamagitan ng operasyon. ...