Pamamaga ng Baga


Dibdib | Pulmonolohiya | Pamamaga ng Baga (Symptom)


Paglalarawan

Ang Pleurisy ay tumutukoy sa isang sakit na kinasasangkutan ng pamamaga ng parietal pleura (balat na bumabalot sa itaas na bahagi sa loob ng rib cage) at visceral pleura (balat na bumabalot sa baga), karaniwang resulta ng pulmonya. Kapag nakilala ang mga membrane na ito na nakikipag-ugnay sa baga na may impeksyon, may posibilidad na mamaga na nagdudulot ng matalim na sakit tulad ng isang punyal, na tumitundi kapag humihinga nang malalim o umuubo.

Mga Sanhi

Maaaring mabuo ang pleurisy kapag mayroon kang pamamaga sa baga dahil sa mga impeksyon tulad ng pulmonya o tuberculosis. Ang pamamaga na ito ay nagdudulot din ng matinding sakit sa dibdib ng pleurisy. Maaari rin itong mangyari sa sakit na nauugnay sa asbestos, at ilang mga kanser. Trauma sa dibdib, pulmonary embolus, rheumatoid arthritis at lupus.

Ang iba pang mga sanhi ng pleurisy ay kinabibilangan ng paglabas ng hangin sa pleural cavity mula sa isang butas sa baga (pneumothorax), pinsala sa dibdib (tulad ng bali ng tadyang), tuberculosis o iba pang mga impeksyon, o isang tumor sa pleura.

Pagsusuri at Paggamot

Upang ma-diagnose ang pleurisy ay gagamit ang doktor ng isang pisikal na eksaminasyon at isang X-ray sa dibdib upang maghanap ng mga palatandaan ng mga kundisyon na maaaring maging sanhi ng sakit na pleaurisy sa dibdib, tulad ng: mga viral p kumakalat na impeksyon, pilay ng kalamnan ng dibdib, bali ng buto, pamumuo ng dugo sa mga daluyan ng dugo sa baga, pericarditis, pulmonya, tuberculosis, likido sa pleura.

Ang paggamot para sa pleurisy ay nakasalalay sa sanhi at maaaring may kasamang antibiotic, aspirin, ibuprofen, o ibang nonsteroidal anti-inflammatory drug. ...