Hirap sa Pagtulog o Hindi Pagkakatulog


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Hirap sa Pagtulog o Hindi Pagkakatulog (Symptom)


Paglalarawan

Ang lahat ng tao ay mayroong paminsan-minsang mga gabing walang tulog, para sa karamihan sa kanila ito ay hindi problema. Ang mga kronik na problema sa pagtulog ay inaapektuhan ang halos 10% ng tao. Ang kawalan ng tulog ay pwedeng makaapekto sa iyong kakayanang gawin ang mga pang-araw-araw na responsibilidad dahil ikaw ay sobrang pagod o dahil hirap sa konsentrasyon. Ang lahat ng uri ng hindi pagkakatulog ay pwedeng resulta ng sinag ng araw, antok, mababang konsentrasyon at walang kakayanang maging sariwa at may pahinga sa umaga. Mayroong ilang mga tumutukoy sa karamdamang pagtulog na ito. Ang mga salik tulad ng istres, mataas na aktibasyon ng organismo, depresyon ay may kaugnayan. Sa kasalukuyan, karaniwan ang mga gamot para sa mga panandaliang paggagamot ng hindi pagkakatulog. Gayunpaman, ang paggagamot gamit ang gamot ay hindi sapat na solusyon sa katamtaman at pangmatagalan, at pinakamainam ang pagkakaroon ng ebalwasyon sa mga kasong ito gamit ang ibang teknik tulad ng terapiyang panggawi o kognitibo-panggawi. ...