Distensyon ng Tiyan


Sikmura | Gastroenterology | Distensyon ng Tiyan (Symptom)


Paglalarawan

Ang distension ng tiyan ay isang sintomas na mayroong kaakibat na presyur at bolyum ng tiyan. Ito ay pwedeng ilarawan kasama ang pagdighay, pagduduwal at pag-utot ng sobra. Ang pagbundat ng tiyan ay isang pakiramdam ng hindi maginhawang busog at pagkakaroon ng mga pagtunog ng tiyan. Kahit na walang sakit na nararamdaman sa distensyon ng tiyan, ang mga kaunting pamimilipit ay pwedeng mangyari.

Mga Sanhi

Ang pinakamalaking sanhi ng abnormal na pagbundat ay ang sobrang pagkain, at ang paglunok habang tulog o kilala bilang aerophagia. Ang ibang mga sanhi ng pagbundat ay ang sindrom na irritable bowel, dyabetis, functional dyspepsia o nagbabagong konstipasyon. Ang pagpapalya ng puso at sirosis ay mga karaniwang sanhi rin ng distensyon. Ang babae ay mas higit na nagkakaroon ng pagbundat at karaniwang tinutukoy bilang sintomas ng regla. Pinaniniwalaan na ang mga indibidwal na nagkakaroon ng distensyon ay may hindi magandang paggalaw ng kanilang mga bituka o sobrang sensitibo sa mga pakiramdam ng tiyan. Ang mga indibidwal na mayroong konstipasyon ay nagrireklamo sa kanilang pagbundat. Para sa ilang mga indibidwal na sobrang sensitibo, ang kahit anong bolyum ng hangin ay maaaring ituring na pagkabusog at wala talagang aktwal na distensyon ng tiyan.

Ang distensyon ng tiyan ay pwedeng isang senyales ng maraming ibang mga kondisyon, kasama ang: Tropical sprue, Eosinophilic gastroenteritis, Giardiasis, Whipple na sakit, Ascites, Mga bato sa bato, Lactose intolerance, obstructed bowel, Polycystic na sakit sa atay, Pagbubuntis, Premenstrual na sindrom, Pagdagdag ng timbang o kanser sa obaryo.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang paggagamot para sa distensyon ng tiyan ay pangkalahatang mayroong kaakibat na planong multifaceted na inaalam ang sanhi, pinapababa ang hindi kaginhawahan ng distensyon ng tiyan at pinapababa ang panganib ng pagkakaroon ng mga seryosong komplikasyon ng mga sanhi. Ang diyagnosis ay nakabase sa mga sintomas. Kung mayroong paghihinala ng obstruksyon, ang mga X-ray, kasama ang CT scan o barium enema, ay maaaring makatulong upang masuri ang tindi ng pagbabara. Ang mga eksam sa dugo ay maaari ring kailanganin upang masuri ang mga kondisyong tulad ng hypothyroidism. ...