Pagkaliyo


Head | Neurolohiya | Pagkaliyo (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkahilo ay isang pangkaraniwang paglalarawan para sa iba't ibang mga karamdaman. Ang pakiramdam ng pagkahilo ay maaaring maging pamilyar sa isanh indibidwal, ngunit mahirap itong ilarawan.

Ang vertigo ay terminong medikal na naglalarawan sa pakiramdam na pag-ikot, o paggalaw alinman sa tao o ng kanyang paligid. Ito ang parehong pakiramdam na maaaring madama ng isang tao pagkatapos sumakay sa merry-go-around o pag-ikot sa isang lugar. Maraming sakit sa balance organs ng tainga ang nagsasanhi ng vertigo, o maaaring ito ay isang sintomas ng isang bukol o stroke.

Mga Sanhi

Ang pagkahilo ay maaaring maging bahagyang nakakainis o sanhi ng isang bagay na posibleng nagbabanta sa buhay. Ang mga kadahilanan kung saan ang isang tao ay maaaring makaramdam ng pagkahilo ay kinabibilangan ng mga: nahimatay o muntik ng nahimatay dahil ng nakakita ng dugo o may emosyonal na pagkabalisa, nahimatay o muntik na himatayin mula sa bigla o mabilis na pagtayo o sa pagkakatayo ng matagal na oras, kahinaan na naranasan kapag ang isang tao ay may trangkaso , sipon at ubo, o iba pang karamdaman, karamdaman sa dagat o pagkakasakit sa paggalaw, pagkahilo, o pagsusuka, pagkalito, pagkapagod, o pag-aantok sa araw, at / o malamya na mga kamay o pagkatisod kapag naglalakad. ...