Paglalaway


Bibig | Pangkalahatang Pagsasanay | Paglalaway (Symptom)


Paglalarawan

Ang hindi sinasadyang pagbuhos ng laway mula sa bibig ay ang paglalaway.

Kaya, ito’y malamang na hindi maging sanhi ng pinsala, maliban kung ang normal na mga mekanismo ng reflex ng katawan (tulad ng gagging at pag-ubo) ay may kapansanan din. Nasa mas mataas na peligro na malanghap ang laway, pagkain, o mga likido sa baga ang ilang mga taong may mga problema sa drooling.

Mga Sanhi

Puwedeng mangyari sa anumang kundisyon ang paglalaway na pumipinsala sa pagkontrol ng neuromuscular ng mga kalamnan sa paligid ng bibig, na nagdaragdag ng paggawa ng laway, o na nagpapahina sa paglunok. Medikal, ang paglalaway ay tinukoy sa ptyalism, at ang sobrang laway ay kilala bilang sialorrhea. Ang cerebral palsy ay isang halimbawa ng isang kundisyon kung saan puwedeng mapinsala ang kontrol sa oral neuromuscular, na magreresulta sa paglalaway. Kadalasan, ang paglalaway ay nangyayari sa mga sanggol dahil sa hindi pa masyadong matapang na kontrol sa kalamnan.

Puwedeng isang tanda ng isang mas malubhang sakit ang paglalaway na nauugnay sa lagnat o problema sa paglunok ay kabilang ang: retropharyngeal abscess, rabies, tonsillitis, strep lalamunan, peritonsillar abscess, sakit sa Parkinson, pagkalason sa mercury at iba pa. Nagdudulot din ng paglalaway ang ilang mga problema sa neurological. Puwedeng magpahiwatig ng pagkalason (lalo na ng mga pestisidyo o mercury) o reaksyon sa ahas o lason ng insekto o sa ilang mga kaso ng isang numbed na bibig mula sa alinman sa Orajel, o tuwing nagpupunta sa tanggapan ng dentista. Ang isang biglaang pagsisimula ng paglalaway. Puwedeng maging sanhi ng paglalaway pati na rin ang nakakapagpahinga ng gamot na orajel. ...