Tuyong bibig


Bibig | Pangkalahatang Pagsasanay | Tuyong bibig (Symptom)


Paglalarawan

Ang tuyong bibig ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay kulang sa laway na nagpapanatili sa bibig na maging basa. Ang Xerostomia ay isang medikal na termino para sa subjective complaint ng tuyong bibig. Ang pagkakaroon ng tuyong bibig ay makakapagdulot ng kahirapan sa panlasa, pagnguya, paglunok, at pagsasalita. Maaari rin itong mapunta sa halitosis at dramatikong pagtaas ng bilang ng mga cavity.

Ang mga karaniwang sintomas ng tuyong bibig ay ang: isang malagkit, o tuyong pakiramdam sa bibig; madalas na pagka-uhaw; mga sugat sa bibig; panunuyong pakiramdam sa lalamunan; napapasa o nanginginig na sensasyon sa bibig lalo na sa dila; tuyo, mapula, makirot na dila; at bad breath. Ilang mga sakit, paggamot, at medikasyon ay makakapagdulot ng xerostomia. Ito rin ay maaaring pahiwatig sa isang sistematikong sakit tulad ng Sjogren syndrome, systematic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, scleroderma, sarcoidosis, amyloidosis, at hypothyroidism.

Mga Sanhi

Ang tuyong bibig ay dahil sa hindi sapat na pagtitipon ng mga salivary gland. Maaari ring makapagdulot ang ilang medikasyon sa pagtuyo ng bibig. Maaari rin itong palalain sa pamamagitan ng paninigarilyo o pag-inom ng alak. Maaari ring ang resulta ng pagkatuyo ng bibig ay nagmula sa nerve damage sa utak at sa palibot ng leeg mula sa nakuhang pinsala o operasyon.

Pagsusuri at Paggamot

Ang paggamot rito ay nakadepende sa sanhi, ngunit ang pagkatuyo ng bibig ay madalas na epekto ng medikasyon. Maaaring mapagaling ang tuyong bibig ng naaayon na dosis o bagong reseta. ...