Pagsusuka (Emesis)


Sikmura | Gastroenterology | Pagsusuka (Emesis) (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagsusuka, kasama ang pagduwal, ay isang sintomas ng ibang sakit na nasa likuran nito, at hindi ito tinuturing na mismong sakit. Ang Emesis ay ang terminong medikal para sa pagsusuka. Ang pagsusuka ay ang pwersahang pag-alis ng laman ng tiyan kung saan ang tiyan ay kailangang mapagtagumpayan ang mga presyon na karaniwang nasa lugar upang mapanatili ang pagkain at mga katas sa loob ng tiyan.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ng pagsusuka ay sari-sari at kasama ang mga sakit na dala ng pagkain, impeksyon, problema sa utak at gitnang sistema ng nerbiyos at mga sakit na systemic (buong katawan).

Ang ilang mga sakit ang sanhi ng pagduwal at pagsusuka, bagaman hindi direktang nauugnay sa tiyan o gastrointestinal tract. Ang mga halimbawa ng mga sakit na ito ay maaaring kabilang ang pulmonya, atake sa puso, at sepsis. Ang pagsusuka ay maaaring isang epekto ng mga gamot, kabilang ang mga gamot na ginamit sa chemotherapy ng kanser, pati na rin bilang isang epekto ng radiotherapy. ...