Pagkawala ng Lakas sa Paninigas/Pagtatayo


Pelvis | Urolohiya | Pagkawala ng Lakas sa Paninigas/Pagtatayo (Symptom)


Paglalarawan

Ang Erectile Dysfunction (ED), na kung tawagin ding pagkawala ng lakas, ito ay ang pagkawala ng kakayahang makamit o mapanatiling tumayo o tumigas para sa nakakasiyang aktibidad ng sekswal. Ang penile erection ay ang haydrolikong epekto ng pagpasok ng dugo at maanatili ang mala-espongong laman sa loob ng ari ng lalaki. Ang pamamaraan ay kadalasang pinasimulan bilang bunga sa pagpukaw sa sekswal, kung ang senyales ay nahahatid mula sa utak patungo sa mga ugat sa ari ng lalaki. Ang erectile dysfunction ay ipinapakita kapag ang isang pagpapatayo o pagpapatigas ay mahirap yariin.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ng sirkulasyon ay iba-iba, kabilang dito ang alterasyon ng boltahe na paagusan ng potassium, katulad na lamang ay ang arsenic na pagkakalason mula sa mga iniinom na tubig. Ang mga organikong mga sanhi na pinaka importante ay tulad na lamang ng sakit sa puso at diabetes, mga problemang neurolohikal (halimbawa dito ay ang trauma mula sa prostatectomy na operasyon), mga kakulangan sa hormonal (hypogonadism) at mga epekto sa paggamit ng iba’t ibang medikasyon.

Ang ED ay napag-isipan noon na nagmula sa pangka-isipang aspeto ngunit sa panahon ngayon, ito ay mas kilala sa karamihang kaso na nagdudulot ng iba’t ibang problemang pisikal. Ang sikolohikal na pagkawala ng lakas na kung saan ang ereksyon ay biglang nabigo dahil sa mga saloobin at damdamin (sikolohikal na mga sanhi) kaysa sa mga pagkaimposibleng pisikal; ito ay hindi mangyari kadalasan ngunit maaaring matulungan nang malimit. Kapansin-pansin na lamang sa sikolohikal na pagkawala, mayroong isang matibay na pagsagot sa medikasyon sa placebo. Ang erectile dysfunction, na nakagapos nang mahigpit sa mga ideyang pisikal, na maaaring magkaroon ng isang matinding sikolohikal na kalalabasan. ...