Kawalan ng Malay


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Kawalan ng Malay (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkahimatay, pag-blackout, o pag-syncope ay ang pansamantalang pagkawala ng kamalayan na sinusundan ng pagbabalik sa ganap ng paggising. Ang pagkawala ng kamalayan na ito ay maaaring sinasamahan ng pagkawala ng lakas ng kalamnan na maaaring magresulta sa pagkahulog o pagdulas.

Mga Sanhi

Ang mga episode ng pagkawala ng malay ay kadalasang nauuna sa pagpapawis, pagduwal, pagkahilo, at panghihina, at karaniwang sanhi ng sakit, stress, pagkabigla, isang mapusok na kapaligiran, o matagal na pag-ubo.

Ang isang yugto ay maaari ding magresulta mula sa postural hypotension, na maaaring mangyari kapag ang isang tao ay tumayo nang mahabang panahon o biglang tayo. Karaniwan ito sa mga matatanda, sa mga taong may diabetes mellitus, at sa mga nasa antihypertensive na gamot o gamot na vasodilator. Ang kakulangan sa ginhawa ng tiyan bago ang pagkawala ng kamalayan ay maaaring nagpapahiwatig ng seizure na dapat isaalang-alang na naiiba kaysa sa syncope.

Sa karamihan ng mga kaso, ang paggaling mula sa pagkahilo ay nangyayari kapag ang normal na daloy ng dugo sa utak ay naibalik. Ang pagpapanumbalik na ito ay karaniwang nangyayari sa loob ng ilang minuto dahil ang pagkawala ng kamalayan ay nagreresulta sa taong nahuhulog sa isang nakahiga na posisyon, na nagbabalik ng daloy ng dugo sa utak. Ang medikal na atensyon ay dapat na kailanganin para sa matagal na kawalan ng malay o paulit-ulit na pag-atake ng pagkahimatay. Bagaman ang sinkope ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa katawan tulad ng trauma sa ulo, hindi ito ang partikular na direktang sanhi ng trauma sa ulo (concussion) o ng isang seizure disorder na maaari ring makagawa ng panandaliang walang kamalayan maliban kung ang mga ito ay nauugnay din sa pandaigdigang kabasan ng daloy ng dugo sa utak. ...