Matabang labi


Bibig | Odontolohiya | Matabang labi (Symptom)


Paglalarawan

Ang labi ay isa sa mga mas nakikitang parte ng ating mukha. Kailangan nito ng tamang pag-alaga dahil ito ay isang maselang parte ng ating mukha. Minsan, ang sugat, alerdye o iba pang mga rason ay maaaring makapagpamaga sa ating mga labi.

Mga Sanhi

Ang pamamaga ng labi o matabang labi ay nangyayari dahil sa iba't-ibang kondisyon. Isa sa mga malinaw na sanhi ay ang trauma sa labi at bibig. Ang alerdye, sa pagkain man o sa ibang mga materyal, ay maaaring samahan ng pamamaga ng labi. Ilang mga impeksyon (tulad ng herpes simplex virus na impeksyon) ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng paltos o lokal na pamamaga sa labi. Ang impeksyon at pamumulang kondisyon sa balat ay maaari ring mapunta sa pamumula at pamamaga ng mga labi (o cheilitis). Hindi gaanong karaniwan, ang mga medikal na kondisyon na nakaaapekto sa buong katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga ng labi, minsan ay mayroong kasamang namuong likido o pamamaga sa ibang parte ng katawan.

Ang iba pang mga sanhi ng mataba at namamagang labi ay ang: acromegaly, angioedema, bakteryal na impeksyon, cheilitis, cosmetic surgery (Lip injection o Implants), erythema multiforme, Hunter Syndrome (Mucopolysaccharidosis Type II), mga epekto ng medikasyon, trauma, mga tumor, at kakulangan sa bitaminang B2.

Pagsusuri at Paggamot

Ang paggamot rito ay nakadepende sa pinagbabatayang sanhi nito. Kung ang pamamaga ay dulot ng ilang internal health issue, ang paggamot upang mapahupa ang ugat ng sanhi nito, ay awtomatikong, mapapahupa ang pamamaga ng mga labi. Kung sakaling ito ay trauma sa labi, ang topikal na aplikasyon ng skin-soothing lip salves o administrasyon ng anti-inflammatory medication (sa mga bihira o malulubhang kaso) ay kakailanganin. ...