Amnesya (pagkawala ng memorya)


Head | Neurolohiya | Amnesya (pagkawala ng memorya) (Symptom)


Paglalarawan

Ang amnesia ay ang pagkawala ng memorya, kung saan ay ito ay isang estado na nailalarawan sa pamamagitan ng isang hindi normal na antas ng pagkalimot at/o kawalan ng kakayahan na maalala ang mga nakaraang kaganapan.

Ang pagkawala ng memorya ay nakasalalay sa sanhi, posibleng permanente o pansamantala at ang pagkawala ng memorya ay puwedeng magkaroon ng isang bigla o unti-unting pagsalakay. Bagaman ang normal na proseso ng pagtanda ay posiblengng normal na proseso ng pagtanda ay puwedeng magresulta sa kahirapan sa pag-aaral at panatilihin ang bagong materyal, ang normal na pagtanda mismo ay hindi isang sanhi ng makabuluhang pagkawala ng memorya malibanna lamang kung may kasamang sakit na responsable para sa pagkawala ng memorya. Posibleng limitado lamang sa kawalan ng kakayahang gunitain ang kamakailang mga kaganapan ang pagkawala ng memorya, mga kaganapan mula sa malayong nakaraan, o isang kumbinasyon ng pareho.

Mga sanhi

Ang memorya ay lilitaw na nakaimbak sa maraming bahagi ng limbic system ng utak, at ang anumang kondisyong makagambala sa pagpapaandar ng sistemang ito ay maaaring maging sanhi ng amnesia. Ayon sa kaugalian na nahahati sa ilang mga kategorya ang mga sanhi ng amnesia. Ang mga gumaganang mga sanhi ay mga kadahilanan ng sikolohikal, tulad ng sakit sa pag-iisip, post-traumatic stress o, sa mga terminong na psychoanalytic, mga mekanismo ng pagtatanggol. Posible ring lumitaw ang amnesya bilang kusang yugto, sa kaso ng pansamantalang pandaigdigang amnesia.

Maraming uri ng amnesia. Ang kadalasang nangyayari pagkatapos ng isang pinsala sa ulo ang post-traumatic amnesia, samantalang ang dissociative amnesia ay dala ng isang sikolohikal at kasama ang: repressed memory, dissociative fugue, post-hypnotic amnesia. Source amnesia ay kung saan posibleng maalala ng isang tao ang ilang partikular na impormasyon, pero hindi nila alam kung saan o paano nila nakuha ang impormasyon. Ang amnesia na sapilitan ng droga ay sadyang dala ng pag-iniksyon ng isang amnesiac na gamot para matulungan ang isang pasyente na kalimutan ang operasyon o mga pamamaraang medikal. Lacunar amnesia ay ang pagkawala ng memorya sa isang partikular na kaganapan at ang amnesia sa pagkabata ay ang kawalan ng kakayahang maalala ang mga kaganapan mula sa pagkabata. Retrograde amnesia, pagkawala ng mga dating alaala ay tinatanda ang pinakahuling alaala ng pasyente. Anterograde amnesia ay ang pagkawala ng pangmatagalang memorya, ang pagkawala ng kakayahang bumuo ng mga bagong alaala sa paraang kabisaduhin.

Pagsusuri at Paggamot

Para masuri ang amnesya, isang doktor ang gagawa ng isang komprehensibong pagsusuri para mabawasan ang iba pang mga posibleng sanhi ng pagkawala ng memorya, gaya ng Alzheimer's disease, iba pang mga uri ng demensya, depression o tumor sa utak. Posibleng magsama sa pisikal na pagsusuri ng isang pagsusulit na neurological para suriin ang mga reflexes, pandama, balans...