Pagdurugo ng Tumbong


Puwit | Gastroenterology | Pagdurugo ng Tumbong (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagdurugo ng tumbong ay tumutukoy sa paglabas ng dugo (madalas na pinaghalong mga dumi ng tao at / o mga pamumuo ng dugo) mula sa digestive tract sa pamamagitan ng tumbong. Tinatawag itong pagdurugo ng tumbong sapagkat ang dugo ay maaaring magmula dito ngunit pwede din ito mag mula sa ibang mga bahagi ng gastrointestinal tract. Ang dami ng nawalang dugo ay nag-iiba-iba sa bawat kaso. Maaaring ito ay minimal - isang sitwasyon kung saan ang mga pasyente ay nawala ng ilan o kaunting patak ng dugo, faded - hanggang sa matinding pagdurugo na kung saan ang ay napaka importante.

Sa pangkalahatan, ang mahina na pagdurugo ng tumbong ay sinusuri at ginagamot sa tanggapan ng gastroenterologist ng hindi na kinakailangan pang ipasuri sa ospital o emergency diagnosis at paggamot. Sa iba naman, ang pagdurugo ng tumbong ay maaaring mild o malubha. Ang mga pasyente na may katamtamang pagdurugo ay paulit-ulit na magpapakita ng pangunahing pagtagas ng dugo, pula o brown ang kulay, na madalas na halo-halong mga dumi at / o pamumuo ng dugo. Para sa mga taong may matinding pagdurugo na maaaring lumala o dumami pa lalo pag dumudumi ay dahil sa pag-ire ng matindi. Hindi alintana ang uri, katamtaman o minarkahan, ang pagdurugo ng tumbong ay maaaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng tao, na kinasasangkutan ng mga sintomas tulad ng pagbaba ng presyon ng dugo, orthostatic hypotension (mababang dugo nang biglang tumayo ang pasyente pagkatapos ng pagsisinungaling o pag-upo), pagkahilo, panghihina o nahimatay. .

Napaka madalang na ang dami ng lumalabas na dugo ay importante na maaaring matukoy na mabigla ang pasyente. Gayunpaman, ang mga pasyente na nawalan ng isang matinding dami ng dugo ay maaaring mangailangan ng emergency hospitalization at pagsasalin ng dugo.

Mga Sanhi

Maraming mga karamdaman at kundisyon ang maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tumbong. Ang mga pinakakaraniwan ay: anal fissures; almoranas; kanser sa tumbong, polyps o colon; divertikulosis; abnormal na mga daluyan ng dugo; ulcerative colitis; ulcerative proctitis; crohns colitis; nakakahawang colitis; ischemic colitis; meckel diverticula.

Pagsusuri at Paggamot

Karamihan sa mga kaso ay maaaring masuri na may rectal endoscopy, bowel endoscopy o barium exam. Maaaring kailanganin itong magsuri ng kultura ng dumi ng tao. Kung ang diagnosis ay hindi sigurado, inirerekumenda ang pagbisita sa isang gastroenterologist para sa colonoscopy at iba pang mga pagsusuri. Ang endoscopy na ginawa ng isang gastroenterologist ay maaaring mangailangan ng angiography para sa maliliit na bituka, at ito ay pinag-aaralan ng radioisotopes. ...