Lagnat na Hindi Alam ang Pinagmulan


Head | Pangkalahatang Pagsasanay | Lagnat na Hindi Alam ang Pinagmulan (Symptom)


Paglalarawan

Ang lagnat na hindi alam ang pinagmulan/ fever of unknown origin (FUO) ay tumutukoy sa isang kondisyon kung saan ang pasyente ay mayroong mataas na temperatura ngunit sa kabila ng mga imbestigasyon ng isang doktor, wala pa ring paliwanag ang natatagpuan. Ang pagkakaroon ng lagnat na may temperaturang higit pa sa 38. 3 C (101F) na nawawala pero bumabalik ulit sa loob ng higit pa sa tatlong linggo ng walang tiyak na sanhi, ay tinukoy na lagnat.

Mga Sanhi

Pwedeng matukoy ng eksentibong diyagnostikong pag-ieksamin ang sanhi ng karamihan sa kaso ng FUO. Ito rin ay maaaring maiugnay sa mga impeksyong tulad ng HIV o ibang mga impeksyong viral, mga kanser, o chronic inflammatory disease tulad ng sarcoidosis.

Ang mga extrapulmonary na tuberkulosis ang pinakamadalas na sanhi ng FUO. Ang drug-induced hyperthemia, bilang tanging sintomas ng masamang reaksyon sa medikasyon, ay dapat na ikonsidera. Ang mga nakakalat na mga granulomatosis tulad ng Tuberculosis, Histoplasmosis, Coccidioidomycosis, Blastomycosis at Sarcoidosis ay naiugnay rin sa FUO. Ang mga limpoma ang pinakakaraniwang sanhi ng FUO sa mga adulto. ...