Pamamanhid ng mga Daliri


Paa | Podiyatri – Podiyatrikong Medisina | Pamamanhid ng mga Daliri (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamanhid at pamimiltik ay kadalasang nakababahala sa atin, pero hindi naman ito seryoso. Ang karamdamang Raynauds (kilala rin bilang penomenang Raynauds) ay isang kondisyong nagdudulot ng pamamanhid at panlalamig ng ilang parte ng katawan bilang tugon sa malamig na temperatura o tensiyon. Naaapektuhan nito ang mga daliri sa kamay at paa, ilong at tainga. Ito ay isang karaniwang kondisyon ng mga blood vessel na nagsusuplay ng dugo sa balat.

Mga Sanhi

Ang mga malilit na arteryo ay sumisikip at humahadlang sa pagdaloy ng dugo sa mga apektadong lugar. Dahil dito ang mga lugar na ito ay nagiging malamig at maputi, na may kasamang pamimiltik at pamamanhid, katagala'y magiging asul na sa kalauna'y magiging pula. Ito ay kadalasang masakit. Malimit na pinasisimulan ng mga kontraksiyon ng kalamnan (tendrils), pamamamhig ng mga binti na sa karamihan ng mga kaso'y dahil sa problema sa sirkulasyon. Mga hakbang o marahang pagmasahe sa mga binti ay nakapagbabalik ng sirkulasyong periperal, ngunit kung nauulit madalas ay magpakonsulta. Ang kakulangan sa sirkulasyon o mga varicose veins ay nagpapaliwanag din sa pamimiltik ng mga paa, karaniwan sa mga kababaihan matapos ang isang takdang edad. Ang laganap at paulit-ulit na pamamanhid ng mga binti, na tinatawag ng mga doktor na paresthesia, pagdurusa ng mga senyas ng ugat.

Diyabetes, ang administrasyon ng mga gamot (chemotherapy), ay ang pinagmulan ng neuritis intoxication na ipinakita sa pamamagitan ng pamamanhid. May mga genetikong karamdaman na nagbibigay ng pamamanhid, ngunit ang mga kasong ito ay sinasamahan ng iba pang mga senyales tulad ng panghihina at kalakasan ng kalamnan (neuromuscular dystrophy). Ang ilang mga tumor sa utak, mga stroke sa frontal na parte ng utak ay nagigng sanhi ng pamamanhid ng mga binti. Karaniwan sa mga tao ang paraesthesia na nangyari matapos ang herniated disc, na sumisiksik sa utak-gulugod o mga ugat na periperal. Sa mga kasong ito, ang operasyon ang indikasyong medikal.

Pagsusuri at Paggamot

Sa una, ang pasyente at ang doktor ay sinusuri ang repleks, at sirkulasyon sa mga ugat at arteryo. Sa mga kaso ng pagaalinlangan, ang doktor ay maaaring hilingin ang mas malawig pang imbestigasyon: electromyogram (isang elektrikal na record ng aktibidad ng kalamnan), Doppler (isang ultrasound na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pagbara sa isang blood vessel sa pamamagitan ng isang pamumuo). Sa mga malubhang kaso hiniling ang computed tomography o magnetic resonance-imaging (MRI). ...