Pananakit ng Daliri


Mga kamay | Rayumatolohiya | Pananakit ng Daliri (Symptom)


Paglalarawan

Ang anumang uri ng kawalang-ginhawa sa mga tisyu o kasukasuan ng daliri ay kabilang sa pananakit ng daliri. Ang tila-sinusunog at tila-tinutusok ng tinik na pakiramdam sa daliri, na kadalasang tinatawag na mga klabihe at karayom, ay tinatawag na paresthesias. Ang paresthesias ay kadalasang dahil sa pansamantalang o permanenteng pinsala o presyon sa mga ugat na nagdadala ng mga pakiramdam mula sa kamay at mga daliri tungo sa utak-gulugod.

Ang mga daliri ay hindi kailangang tuluyang bumukas o sumara para gumana. Ang pamamanhid o pamimiltik sa mga daliri ay maaaring senyales ng problema sa mga ugat o sa daloy ng dugo.

Mga Sanhi

Kabilang sa mga karaniwang sanhi ng pananakit ng daliri ang pinsala o sugat, tulad ng pagkakilo ng daliri patalikod (hyperextension) o sa paulit-ulit na paggamit, tulad ng paggamit ng keyboard ng matagal. Ang mga mas malubhang kondisyon, tulad ng diyabetes o ang pinsala sa leeg o sa utak gulugod, ay maaari ding magdulot ng pananakit o ng tila-sinusunog na pakiramdam sa mga daliri. Ang pananakit ng kasukasuan sa mga daliri ay maaaring dahil sa arthritis, pamamaga, at kaugnay ng pagtandang panghihina at pagkapunit. Depende sa mga dahilan, ang pananakit ay maaaring maramdaman sa maikling panahon at mabilisang mawawala, o maaari itong magdebelop ng mabagal sa loob ng ilang linggo o mga buwan.

Kabilang sa mga maaaring maging sanhi ng pananakit ng daliri: mga problema sa pagdaloy ng dugo; pinsala; juvenile rheumatoid arthritis; mga problema sa ugat; osteoarthritis; penomenang Raynauds; rheumatoid arthritis. ...