Flank pain


Sikmura | Neprolohiya | Flank pain (Symptom)


Paglalarawan

Ang flank pain ay sakit na matatagpuan sa tagiliran, sa ibaba ng tadyang at sa pagitan ng tiyan at likod, at kadalasang nangyayari sa isang gilid lamang ng katawan. Ang mga taong may flank pain na hindi tumitigil matapos magpahinga, malubha o may kasamang ibang mga sintomas ay dapat na masuri ng doktor.

Mga Sanhi

Ang flank pain ay isang klasikong sintomas ng urinary calculi at nangingibabaw na sanhi ng flank pain na nangyayari dahil sa kawalan ng lagnat. Ang terminong renal colic ay maling tawag dahil ang sakit nito ay nananatiling matatag. Ang acute onset ng malubhang flank pain na sumisingaw sa groin, gross o microscopic hematuria, pagduduwal, at pagsusuka, hindi maiuugnay sa acute abdomen, ay mga sintomas na mas maaaring makapagpahiwatig ng renal colic na dulot ng isang acute ureteral o renal pelvic obstruction mula sa calculus.

Ang mga taong may arthritis sa gulugod ay maaaring makaranas ng sakit sa ibabang parte ng likod at tagiliran, na maaaring magdulot ng kahirapan sa pag-eehersisyo at iba pang mga pisikal na aktibidad. Ang degenerative disk disease o slipped o herniated disk sa ibabang parte ng likod ay maaaring magdulot sa isang tao ng sakit sa likod at tagiliran. Ang mga taong may nahila at napuwersang kalamnan o mga taong may muscle spasms ay maaari ring makaranas ng flank pain. ...