Kislap ng Liwanag


Mata | Optalmolohiya | Kislap ng Liwanag (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga flash ay mga visual effects kung saan nakikita ng isang tao ang biglaang pag-flash ng ilaw. Ang ilan sa mga epekto ay tulad ng mga kumikislap na ilaw, isang arko ng ilaw, o ang pakiramdam na tulad ng bombilya ay na-flash on and off lamang sa paligid ng paningin.

Mga Sanhi

Ang flashes ay nangangailangan ng agarang pagsusuri ng medikal ng isang espesyalista sa mata dahil sa peligro ng malubhang detinalment ng retina, na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng paningin o pagkabulag.

Gayunpaman, ang iba pang mga sanhi ng flashes (at floaters) ay mas karaniwan kaysa sa retinal detachment, tulad ng vitreous detachment dahil sa pagtanda. Ang mga flashes ay sanhi ng hindi wastong pagpapasigla ng retina sa mata, o ang optic nerve, na binibigyang kahulugan ng utak bilang ilaw. Maaaring maganap ang mga flash sa paggalaw ng mata, tulad ng in vitreous detachment kung saan ang vitreous ay kumukuha sa retina at ang paggalaw ng mata ay nagpapalala ng epekto. ...