Pangangatog ng Paa


Mga binti | Pangkalahatang Pagsasanay | Pangangatog ng Paa (Symptom)


Paglalarawan

Ang panginginig ng bilateral na paa ay ang hindi sinasadyang pag-alog ng parehong mga paa. Ang panginginig o tremor ay isang abnormal na kondisyon kung saan nakakaranas ang isang tao ng hindi sadyang paggalaw ng kalamnan na maaaring mangyari sa isang tukoy na lugar ng katawan, karaniwan ito sa mga kamay at braso, o nakakaapekto sa buong katawan ng tao. Ang expression ng panginginig ay karaniwang ginagamit sa pagtukly ng biglaang pag-jerk o pagkislot ng kalamnan ng katawan o paa't kamay, tulad ng sindrom ng hindi mapakaling binti.

Mga Sanhi

Ang mga katangian ay maaaring may kasamang isang ritmo ng pag-alog sa mga kamay, braso, ulo, binti, o dibdib. Ang mga sumusunod na kondisyong medikal ay ilan sa mga posibleng sanhi ng panginginig ng mga paa: neurological disorder, akathisia, antipsychotic na gamot, panginginig sa paa ng hypnagogic, mahahalagang panginginig, hypoglycemia. Sa oras ng paggising at pagtulog, ang magkakaibang mga phenomena ng motor tulad ng panginginig ng paa ng hypnagogic ay maaaring mangyari sa mababang parte ng paa't kamay. ...